Ledelse af offentlig innovation | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Ledelse af offentlig innovation

Organisering, praksis og værdiskabelse

Ditte Thøgersen (red.) og Anne Reff Pedersen (red.)

Den offentlige sektor er i konstant forandring. Befolkningssammensætningen ændrer sig. Rammebevillingerne ændrer sig. Borgernes forventninger ændrer sig. Forfatterne til denne bog er optagede af, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor forstår og løser de komplekse problemstillinger, de løbende står overfor. Hvordan kan...

Læs mere

Den offentlige sektor er i konstant forandring. Befolkningssammensætningen ændrer sig. Rammebevillingerne ændrer sig. Borgernes forventninger ændrer sig. Forfatterne til denne bog er optagede af, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor forstår og løser de komplekse problemstillinger, de løbende står overfor. Hvordan kan offentlige ledere stimulere og støtte udvikling af fagligt funderede, innovative løsninger? Hvordan kan man som leder sætte sig selv i spil og inspirere medarbejderne til at afprøve innovative tiltag?

I stedet for at fremhæve én tilgang til innovation præsenteres i Ledelse af offentlig innovation forskellige perspektiver, som offentlige ledere kan bruge i forhold til, hvordan det giver mening at arbejde innovativt hos dem. Bogen har fire temaer. Den starter på samfundsniveau, bevæger sig til organisationsniveauet, til metodiske overvejelser og slutter med det personlige lederskab.

Ledelse af offentlig innovation samler indsigter fra 19 forskere og innovationseksperter, som beskriver, hvordan vilde problemer manifesterer sig i konkrete hverdagsudfordringer i det offentlige og hvordan offentligt ansatte finder løsninger.

Ledelse af offentlig innovation er til ledere og medarbejdere, som deltager på master- eller diplomuddannelser i offentlig ledelse. Bogen kan også læses af praktikere.

Forfatterne er ansatte på danske universiteter, professionshøjskoler og vidensinstitutioner, og beskæftiger sig med offentlig innovation både som forskere, konsulenter og praktikere: Ditte Thøgersen, Anne Reff Pedersen, Carsten Greve, Ulf Hjelmar, Anne Tortzen, Annika Agger, Vibeke K. Scheller, Nana Vaaben, Charlotte Wegener, Marie Aakjær, Nina Vohnsen, Søren Willert, Tobias Berggren Jensen, Sara Gry Striegler, Christian Bason, Holger Højlund, Mathilde Hjerrild Carlsen, Majken M. Præstbro og Lene Tanggaard.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
305 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759340400
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
305 sider
Vejl. Pris
315,-
ISBN 9788759341827

Anmeldelser

Medier

"Overordnet set er der gode artikler at finde i udgivelsen, og der er uden tvivl inspiration at hente. Det er ikke mindst interessant at se, hvor forskelligt der kan arbejdes med offentlig innovation, og hvor vanskeligt det derfor også kan være at overføre direkte." 
– Pædagogen ... Læs mere

Medier

"Overordnet set er der gode artikler at finde i udgivelsen, og der er uden tvivl inspiration at hente. Det er ikke mindst interessant at se, hvor forskelligt der kan arbejdes med offentlig innovation, og hvor vanskeligt det derfor også kan være at overføre direkte." 
– Pædagogen 

"Bogen er stramt struktureret med relativt korte kapitler, der alle har et kort resumé, løbende opsamlende tekstbokse og slutter af med anbefalinger til praktikerne. Det virker godt." – folkeskolen.dk

"Det er faktisk en god bog, som klart har sin berettigelse. Den giver ikke bare et aktuelt blik på innovation i den offentlige sektor. Den sætter også innovationerne i perspektiv." – Inside Business


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Introduktion til Ledelse af offentlig innovation 9
Ditte Thøgersen og Anne Reff Pedersen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Sektion 1. Offentlig innovation i en samfundskontekst

KAPITEL 1
Innovation og værdiskabelse gennem fællesoffentlig ledelse og partnerskaber 23
Carsten Greve, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

KAPITEL 2
Den faglige frisættelse som styringsmæssig idé – erfaringer fra frikommunerne 37
Ulf Hjelmar, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

KAPITEL 3
Demokratisk innovation gennem stedbaseret samskabelse 53
Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, og Annika Agger, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

KAPITEL 4
Synergi mellem samskabelse og hverdagsinnovation? – en gennemgang af to forskellige innovationsforståelser med henholdsvis et styrings- og organiseringsblik 73
Anne Reff Pedersen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Sektion 2. Offentlig innovation i en organisationskontekst

KAPITEL 5
Innovativ meningsskabelse og ideer, der breder sig 93
Ditte Thøgersen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

KAPITEL 6
Ledelse af medarbejderdrevet innovation – kemo på hjemmebane og medarbejdere på udebane? 109
Vibeke K. Scheller, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

KAPITEL 7
Værdiskabelse og gæld i offentlig innovation 127
Nana Vaaben, Københavns Professionshøjskole

KAPITEL 8
Social upcycling – innovationsledelse begynder ikke med nytænkning 143
Charlotte Wegener, Aalborg Universitet, og Marie Aakjær, Professionshøjskolen Absalon

Sektion 3. Offentlig innovation som en særlig metode

KAPITEL 9
Det antropologiske perspektiv – at planlægge med læring for øje 161
Nina Vohnsen, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

KAPITEL 10
Metoder til ledelse af hverdagsinnovation – eksempler fra folkeskolen 179
Søren Willert, Agora, og Tobias Berggren Jensen og Ditte Thøgersen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

KAPITEL 11
Design af flere fremtider – skal vi lede i mere end én retning? 199
Sara Gry Striegler og Christian Bason, Dansk Design Center

Sektion 4. Offentlig innovation og det personlige ledelsesrum

KAPITEL 12
Selvledelse – frihed og ansvar i offentlig service 227
Tobias Berggren Jensen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

KAPITEL 13
Begejstringens grammatik 249
Holger Højlund, VIA University College, og Mathilde Hjerrild Carlsen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

KAPITEL 14
Innovation, ledelse and all that jazz 267
Majken M. Præstbro, Center for Offentlig-Privat Innovation

KAPITEL 15
Kreativitet for offentlige ledere 283
Lene Tanggaard, Designskolen Kolding og Aalborg Universitet

Om bogens forfattere 299

Indeks 303

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Anmod om e-bog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.