Ledelse af dagtilbud | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Ledelse af dagtilbud

Dagtilbud er ikke længere forbeholdt en mindre gruppe af børn, men er en obligatorisk del af næsten alle børns sociale liv og opvækst. Ledelse af dagtilbud handler om, hvordan lederne i de enkelte dagtilbud kan gribe de udfordringer an, som de møder lokalt i arbejdet med at leve op til den styrkede læreplans formål og intentioner. Gennem en...

Læs mere

Dagtilbud er ikke længere forbeholdt en mindre gruppe af børn, men er en obligatorisk del af næsten alle børns sociale liv og opvækst. Ledelse af dagtilbud handler om, hvordan lederne i de enkelte dagtilbud kan gribe de udfordringer an, som de møder lokalt i arbejdet med at leve op til den styrkede læreplans formål og intentioner. Gennem en række tematiske kapitler peges der på de konkrete barrierer og muligheder, ledere står over for, når de arbejder med at sikre faglig og pædagogisk kvalitet og udvikling.

Ledelse af dagtilbud er en praksisrettet og handlingsorienteret bog. Det materiale, der undervejs bruges, er både eksisterende litteratur og data fra egen forskning. Især bliver der trukket på resultater fra en større undersøgelse blandt ledere, der omfatter 126 børnehuse og 3 dagplejedistrikter.

Ledelse af dagtilbud henvender sig til ledere i dagtilbudssektoren, områdeledere og ledere i forvaltningen samt ansatte, der arbejder med lederudvikling eller har ledelsesmæssige arbejdsopgaver uden at være ansat i egentlige lederstillinger. Fx dagplejepædagoger, teamkoordinatorer, sprogansvarlige og lignende. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
188 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759343135
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
188 sider
Vejl. Pris
270,-
ISBN 9788759344552

Yderligere information

Indledning
Om (faglig) ledelse af dagtilbud 9
Ledelse af dagtilbud 11
Hvad er faglig ledelse? 13
Hvorfor faglig ledelse i dagtilbud? 15
Bogens kapitler 19

Kapitel 1
Præsentation af Odense-projektet og datagrundlag 23
Et tilbud målrettet den enkelte leder 25
Forundersøgelsens formål 25

Kapitel 2
Ledelse starter med en leder 29
Argumenter for lederens tilstedeværelse i dagligdagen 30
Iagttagelser fra dagtilbud 34
Er det en leder, der skal være til stede? 36
Hvornår er en leder en leder? 38
En formel leder, tæt på de ansatte 39

Kapitel 3
En karakteristik af dagtilbuddets ledere og ledelse 41
Hvad adskiller lederen af dagtilbuddet fra øvrige offentlige ledere i velfærdssektoren? 42
Lederteam i dagtilbud 44
Lederteamets funktion og opgaver 45
Lederteamets betydning 49

Kapitel 4
Børnehusets interne organisering 55
Hvad er den optimale organisering? 56
Når lederen har vanskeligt ved at sætte holdet 61
Imellem professionelt læringsfællesskab og fleksibilitet 62
Fra vuggestue til børnehave 65
Det er den faglige leder, der sætter rammen 66

Kapitel 5
Ledelse af dagtilbuddets ansatte 69
Den pædagogiske leder som personaleleder 70
Har dagtilbud ansatte, der kan løfte opgaven? 71
Hvad bør kendetegne personaleledelse i dagtilbud? 75
Udfordringen med at rekruttere 78

Kapitel 6
Dagtilbuddets ressourcepersoner 83
Hvem er dagtilbuddets ressourcepersoner? 84
En definition og indkredsning af dagtilbuddets ressourcepersoner 86
Har dagtilbud behov for faglige fyrtårne? 87
Data, der udfolder faglige fyrtårnes rolle og funktion 90
Hvilke roller bør dagtilbuddets nøgleansatte udfylde? 93
Tanker om ledelse af dagtilbuddets nøgleansatte 94

Kapitel 7
Faglig ledelse af eksterne relationer 97
Dagtilbuddets forældresamarbejde 97
Samarbejdet med dagplejen 101
Samarbejdet med de kommunale rådgivnings- og myndighedsinstanser 104
Samarbejdet med skolen 106
Det fællesfaglige samarbejde 110
Hvad er forvaltningens rolle? 112

Kapitel 8
Evalueringskultur i dagtilbud 115
Evalueringskultur og børnehusene i Odense kommune 115
Et begreb for evalueringskultur 117
Hvorfor evalueringskultur i dagtilbud? 119
At måle og at evaluere er to forskellige ting 120
Elementer i en evalueringskultur 122

Kapitel 9
Når dagtilbud er i krise 133
Kvalitet i dagtilbud 133
En karakteristik af børnehuse i krise 136
Årsager til, at kvaliteten svigter 137
Ledelse af et børnehus i krise 140

Kapitel 10
Er dagplejen noget særligt? 145
Er dagplejen noget særligt? 146
Det er en anden organisering 147
Der er en anden personalegruppe i dagplejen 148
Der ses en anden lederrolle og andre betingelser for faglig ledelse 150
Dagplejen har behov for at etablere interne faglige fællesskaber ud fra andre præmisser 154
Der er andre betingelser for etablering af en evalueringskultur 156

Kapitel 11
Styringskæden i dagtilbud 159
Strategisk ledelse i dagtilbud 161
Fra ledelse af faglig kvalitet til strategisk ledelse 163
En position imellem faglig og strategisk ledelse 167

Kapitel 12
Faglig ledelse i dagtilbud 171
Første princip: En formel leder 172
Andet princip: Tæt på de ansatte 174
Tredje princip: Evner at tage beslutninger og efterfølgende drage de nødvendige konsekvenser 174
Fjerde princip: Oversætter og omsætter politiske og strategiske mål til faglige løsninger 175
Femte perspektiv: Synliggør og formidler en effekt og målopfyldelse af den praksis, der udfolder sig 177

Litteratur 179

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.