Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 3 | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 3

4.-10. klasse

Jeppe Bundsgaard, Niels Mølgaard (red.) og Benny Bang Carlsen (red.)

Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 4.-10. klassetrin.

Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at inspirere til fortsatte studier af faget på egen hånd, hvor den studerende selv skaber sin faglige profil med henblik på siden at kunne tilrettelægge,...

Læs mere

Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 4.-10. klassetrin.

Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at inspirere til fortsatte studier af faget på egen hånd, hvor den studerende selv skaber sin faglige profil med henblik på siden at kunne tilrettelægge, begrunde og udvikle egen danskundervisning i skolen.

Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som på en gang er teoretisk forankrede og med et udblik på fagdidaktiske overvejelser. Endelig rummer hvert af de fire kapitler forslag til videre læsning samt studieopgaver med forslag til fx læremiddelanalyser, casestudier, udarbejdelse af studieprodukter, vejledninger, mm.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2014), 
256 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788759319246
Bog ()
1. udgave (2016), 
57 sider
Vejl. Pris
98,-
ISBN 9788759326558
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2014), 
256 sider
Vejl. Pris
181,-
ISBN 9788759320471

Yderligere information

FORORD 7

NIELS MØLGAARD OG BENNY BANG CARLSEN

1. SPROG OG KOMMUNIKATIONSUNDERVISNING

HVAD ER SPROG OG KOMMUNIKATION? 19

JEPPE BUNDSGAARD

Et mål for kommunikationsundervisningen 21

Fire kommunikationsmodeller 22

Samtale kommunikationens grundform 30

Hvordan hænger det hele sammen? 38

Ansigtsløs kommunikation 51

Hvad kan man stole på? 56

Studieopgaver 64

Litteratur 66

2. FORTSAT LÆSNING OG SKRIVNING

SKRIVNING I SKOLEN UNDERVISNING I TEKSTER OG KOMMUNIKATION 71

METTE VEDSGAARD CHRISTENSEN

Skrivning i klasseværelset 72

Undervisning i skrivning et kort rids 79

Næste generation genrepædagogik 83

Genrepædagogik i praksis 96

Evaluering af tekster 106

Opsamling og afslutning 112

Studieopgaver 115

Litteratur 118

3. DANSKDIDAKTIK

KREATIVITET OG INNOVATION PÅ SKOLESKEMAET. LÆRER VI GENNEM ANALOGIER? 125

BENNY BANG CARLSEN

Innovationsbegrebet 127

Hvad er kreativ og innovativ kompetence? 129

Analogibegrebet 135

Fagdidaktisk praksis 150

Innovativ læring 161

Studieopgaver 169

Litteratur 171

4. TEKSTER OG TEKSTUNDERVISNING

BØRNE- OG UNGDOMSLIT TERATUR: HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? 177

ANNA KARLSKOV SKYGGEBJERG

Hvad er tekster? 177

Børne- og ungdomslitteratur: Definitioner og begreber 179

Begrundelser for at læse og undervise i tekster 200

Valg af metoder i tekstundervisningen 208

Studieopgaver 219

Litteratur 221

DANSK, 4.-10. KLASSETRIN uddrag af Bekendtgørelsen 2013 225

ORDFORKLARINGER 229

FORFAT TERE 245

INDEKS 249

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.