Kompendium til faget Kommunikation i praksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kompendium til faget Kommunikation i praksis

Hvordan går man fra kommunikationsmodel til praktisk kommunikation, der rammer målgruppen på ord, vinkel og budskab? Hvordan arbejder man systematisk med en model i kommunikationsfaget? Og hvad skal der til for at lave et godt eksamensprojekt og levere ved den mundtlige eksamen?

Kompendium til faget Kommunikation i praksis er en model- og...

Læs mere

Hvordan går man fra kommunikationsmodel til praktisk kommunikation, der rammer målgruppen på ord, vinkel og budskab? Hvordan arbejder man systematisk med en model i kommunikationsfaget? Og hvad skal der til for at lave et godt eksamensprojekt og levere ved den mundtlige eksamen?

Kompendium til faget Kommunikation i praksis er en model- og casesamling, der udfolder de grundlæggende modeller inden for kommunikation. Gennem inspirerende cases får læseren kompetencerne til at analysere og eksekvere kommunikation inden for følgende områder:

  • Dialogbaseret kommunikation
  • Konflikter og samtaler
  • Kommunikation i organisationer
  • Kommunikation på skrift
  • Mundtlige præsentationer
  • Onlinekommunikation

Kompendium til faget Kommunikation i praksis henvender sig især til studerende på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling og til førsteårsstuderende på professionsbachelor- og universitetsuddannelser i kommunikation. Kompendiet er relevant for alle, der ønsker indsigt i de grundlæggende kommunikationsmodeller og gerne vil træne, hvordan man anvender dem til en analyse og til at udforme praktiske kommunikationsløsninger. Desuden giver kompendiet indsigt i eksamensarbejdet til faget Kommunikation i praksis på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling – fra projekt til mundtlig eksamen.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2024), 
139 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788771731804

Yderligere information

Forord 7

Del I – Faglige noter 9

Kapitel 1. Vilkår for kommunikation 11
   De fem grundantagelser for kommunikation 11
      Case: Olsen-bandens sidste bedrifter 13
      Øvelse: De fem grundantagelser i din hverdag 14
   De tre paradigmer 15
      Transmissionsparadigmet – kort fortalt 15
      Interaktionsparadigmet – kort fortalt 15
      Relationsparadigmet – kort fortalt 15
      Case: Sundhedsstyrelsens BUT WHY-kampagne 16
      Øvelse: Hjælp chefen med at bruge paradigmerne rigtigt 18
   Klar til en prøve i vilkårene for kommunikation 19
      Quiz 19
      Forslag til videre læsning 19

Kapitel 2. Dialogbaseret kommunikation 21
   Nonverbal kommunikation 21
      Case: ”Regeringen pisser på os” 22
      Mimik 23
      Udtryk med kroppen, arme og ben 23
      Øjnene 23
      Tonefaldet 23
      Kropsnærhed 24
      Kropsholdning 24
      Hænderne 24
      Afrundende bemærkninger om nonverbal kommunikation 25
   Hjernens dagsorden 25
      Hjernens funktioner 25
      Øvelse: Opmærksomhedskurven 26
      Forsvarsmekanismer 27
      Øvelse: Positiv psykologi 28
   Transaktionsanalyse 28
      Øvelse: Transaktionsanalyse i praksis 31
   Klar til en prøve i dialogbaseret kommunikation 31
      Quiz 31
      Forslag til videre læsning 31

Kapitel 3. Konflikter og samtaler 33
   Konflikttyper 33
   Konflikttrappen 35
   Konflikthåndtering 37
      Model til konfliktnedtrapning 37
      Ikke-voldelig kommunikation og assertion 37
      BUSK-metoden 38
      Sprogbrug i konflikter 39
   Joharivinduet 40
   Appreciative Inquiry og aktiv lytning 41
   Øvelse i konfliktoptrapning og -nedtrapning 42
      Afrundende bemærkninger om konflikter 43
   Klar til en prøve i konflikter og samtaler 43
      Quiz 43
      Forslag til videre læsning 43

Kapitel 4. Kommunikation i organisationer 45
   Interessentanalyse 45
   Målsætninger 48
   Målgrupper 49
   Målgruppens syn på afsender 50
   Udformning af kommunikationen 51
   Mødekommunikation 53
      Formål og mødetype 53
      Dagsorden 55
      Referatet 56
      Afrundende bemærkninger om kommunikation i organisationer 57
   Klar til en prøve i kommunikation i organisationer 58
      Quiz 58
      Forslag til videre læsning 58

Kapitel 5. Kommunikation på skrift 59
   Grundlæggende om kommunikation på skrift 59
   Støj i skriftlig kommunikation 60
      Øvelse: Undgå støj på skrift 61
   Tommelfingerregler for godt skriftsprog 61
      Øvelse: Dine egne tommelfingerregler 63
   Skrivemodeller 63
      Dialogprincippet 64
      Nyhedstrekanten 64
      Kommoden 66
      AIDA 67
   Storytelling 68
      Aktantmodellen 69
      Berettermodellen 71
      Afrundende bemærkninger om storytelling 71
   Klar til en prøve i kommunikation på skrift 72
      Quiz 72
      Forslag til videre læsning 72

Kapitel 6. Den mundtlige præsentation 73
   Case: Med høj puls og tør i munden på tærsklen til noget nyt 73
   Forstå dit publikum 74
   Arbejd med dispositionen 75
   Foregrib modstand 77
   Appelformer 79
   Brug nervøsiteten 80
   Øvelse: Analyser kropssproget 81
   Klar til en prøve i mundtlig kommunikation 82
      Quiz 82
      Forslag til videre læsning 82

Kapitel 7. Online kommunikation 83
   Den digitale kunderejse 83
      Øvelse: Kunderejsen ved et bilsalg 85
      Øvelse: Kunderejsen ved en informationsproces (lønforhandling) 86
   Content-marketing 87
   Eksempel på en plan for online kommunikation 88
      Øvelse: Vurdér kommunikationsplanen 89
   Case: Content marketing på Sydhavsøernes Frugtfestival 90
   Klar til en prøve i online kommunikation 94
      Quiz 94
      Forslag til videre læsning 94

Del II – Noter til eksamensforberedelse 95

Kapitel 8. Formålet med Kommunikation i praksis 97
   Introduktion 97
   Studieordningen 97
      Formål 98
      Viden og forståelse 98
      Færdigheder 99
      Kompetencer 100
      Indhold 101
   Eksamensformen – håndværk og refleksion frem for udenadslære 102
   Plads til refleksion 103

Kapitel 9. Skriv et godt projekt 105
   Introduktion 105
   Generelt om det korte projekt 105
   Indledningen og problemfeltet 106
      Eksempel på en indledning og et problemfelt 107
      Bedømmernes kommentarer 107
   Problemformuleringen 108
      Eksempel på en problemformulering 109
      Bedømmernes kommentarer 109
   Afgrænsningen 109
      Eksempel på en afgrænsning 109
      Bedømmernes kommentarer 110
   Metoden og empirien 110
      Eksempel på metode og empiri 111
      Bedømmernes kommentarer 111
   Teori, modeller og begreber 111
      Eksempel på teori, modeller og begreber 112
      Bedømmernes kommentarer 112
Analyse 113
      Eksempel på analysen 113
      Bedømmernes kommentarer 119
   Konklusion og evt. perspektivering 120
      Eksempel på en konklusion og perspektivering 121
      Bedømmernes kommentarer 121
   Litteraturliste og henvisninger generelt 122
   Bilag 123
   Akademisk sprog 123
   Kom godt i gang med projektskrivningen 124
   Censors tjekliste 125
   Plads til refleksion 125

Kapitel 10. Den mundtlige eksamen 127
   Introduktion 127
   Generelt om den mundtlige eksamen 127
   Det gode oplæg 128
      En god struktur for det mundtlige oplæg 128
      Indhold i det mundtlige oplæg 128
      Rekvisitter ved det mundtlige oplæg 129
      Eksempel på det gode oplæg med kommentarer 130
   Den gode samtale 134
   Den gode votering 134
   Censors tjekliste 135
   Plads til refleksion 135

Litteraturliste 137

Stikordsregister 139

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.