Kompendium i Tings- og kreditorret | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Kompendium i Tings- og kreditorret

Kompendium i Tings- og kreditorret er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over pensum i faget Tings- og kreditorret, der udbydes på Københavns Universitet. Det er således målrettet studerende, der følger faget, men det kan anvendes af alle, der ønsker en pædagogisk introduktion til de væsentligste principper inden for tings- og...

Læs mere

Kompendium i Tings- og kreditorret er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over pensum i faget Tings- og kreditorret, der udbydes på Københavns Universitet. Det er således målrettet studerende, der følger faget, men det kan anvendes af alle, der ønsker en pædagogisk introduktion til de væsentligste principper inden for tings- og kreditorret.

Indholdet er baseret på Peter Mortensens fremstilling af sikkerhed i fast ejendom, virksomhedspant, fordringspant, tinglysningssystemet og tingsretten samt Ulrik Rammeskow Bang-Pedersens fremstilling af kreditorretten. Følgende udgivelser er anvendt:

  • Peter Mortensen: Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion (2014)
  • Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2014, 2. udg.)
  • Peter Mortensen: Uddrag af Indledning til tingsretten (2019)
  • Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (2019, 2. udg.)
  • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne (2019, 3. udg.)

Kompendium i Tings- og kreditorret skal ikke ses som en erstatning for pensum i faget Tings- og kreditorret, men som et supplement til lærebøgerne og pensumartiklerne. Formålet er at hjælpe jurastuderende med at opnå en bedre forståelse af tings- og kreditorretten, bl.a. via en systematisering af lærebøgernes indhold og brug af simple figurer.

Kompendiet er direkte anvendeligt under eksamen og indeholder en række gode råd til eksamensforberedelse. Det erstatter desuden udgivelser, som baserede sig på fagets tidligere pensum.

Frederik Alfast Damm og Oscar Møllgaard er kandidatstuderende på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. De arbejder begge med tings-, pante- og insolvensretlige problemstillinger på deres respektive arbejdspladser.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2023), 
233 sider
Vejl. Pris
240,-
ISBN 9788771731330
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
233 sider
Vejl. Pris
216,-
ISBN 9788771731507

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 13

DEL I. Digital tinglysning 15

1. Digital tinglysning 17

2. Fast ejendom og ejendomsdannelse 18

3. Sikringsakt og rettighedsbegrebet 20

4. Legitimationsvirkning – TL § 10 24

5. Prioritetsvirkning – TL § 1 25

6. Gyldighedsvirkning – TL § 27 27

DEL II. Sikkerhed i fast ejendom 31

1. Panterettens grundbegreber 33

2. Stiftelse af panteretten 44

3. Transport af almindelige pantebreve 47

4. Transport af ejerpantebreve 51

5. Transport af skadesløsbreve 53

6. Forholdet mellem pantsætter og panthaver 54

7. Ejerskifte og ejerskifteafdrag 59

8. Panterettens omfang – TL § 38 62

9. Panterettens omfang – TL § 37 66

10. Tredjemands konkurrerende rettigheder – TL §§ 37-38 71

11. Prioritetsstillingen mellem flere panterettigheder 74

12. Ejerpantebreve og skadesløsbreve 90

DEL III. Virksomhedspant 95

1. Virksomhedspant – TL § 47 c 97

DEL IV. Fordringspant 107

1. Fordringspant – TL § 47 d 109

2. Indskrænkninger i adgangen til virksomheds- og fordringspant 111

DEL V. Uddrag af tingsretten 113

1. Tredjemandskonflikter – B som aftaleerhverver 115

2. Tredjemandskonflikter – B som kreditor 126

3. Særligt om pant – B som underpanthaver 128

DEL VI. Konkurs, rekonstruktion og gældssanering 133

1. Konkurs, rekonstruktion og gældssanering 135

2. Grundlaget for udlæg for privatretlige krav 143

3. Retsvirkninger af udlæg 155

4. Konkurs og rekonstruktion 160

5. Hovedretsvirkninger af konkurs og rekonstruktion 165

6. Forløbet af insolvensbehandling 171

7. Tvangsauktion 173

8. Aktiver undtaget fra kreditorerne 181

9. Rekonstruktion og gældssanering 189

10. Konkurs- og tvangsakkordordenen 196

11. Omstødelse 203

12. Modregning under konkurs- og rekonstruktionsbehandling 218

13. Skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler 222

Indeks 227

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.