Kompendium i Tings- og kreditorret | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Tings- og kreditorret

Kompendium i Tings- og kreditorret (2. udg.) er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over pensum i faget Tings- og kreditorret, der udbydes på Københavns Universitet. Det er således målrettet studerende, der følger faget, men det kan anvendes af alle, der ønsker en pædagogisk introduktion til de væsentligste principper inden for...

Læs mere

Kompendium i Tings- og kreditorret (2. udg.) er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over pensum i faget Tings- og kreditorret, der udbydes på Københavns Universitet. Det er således målrettet studerende, der følger faget, men det kan anvendes af alle, der ønsker en pædagogisk introduktion til de væsentligste principper inden for tingsret, sikkerhedsrettigheder, kreditordispositioner, panteret og insolvensret.

Indholdet er baseret på Peter Mortensens fremstilling af sikkerhed i fast ejendom, virksomhedspant, fordringspant, tinglysningssystemet og tingsretten samt Ulrik Rammeskow Bang-Pedersens fremstilling af kreditorretten.

Kompendiet erstatter ikke en grundig læsning af den relevante litteratur, herunder artikler, og en grundig gennemgang af retspraksis for faget i Tings- og kreditorret, men er et supplement hertil.

Formålet er at hjælpe jurastuderende med at opnå en bedre forståelse af tings- og kreditorretten, bl.a. ved hjælp af simple figurer, inddelinger og en lettilgængelig systematisering af lærebøgernes indhold.

Kompendiet er direkte anvendeligt under eksamen og indeholder en række gode råd til eksamensforberedelse. Det erstatter udgivelser, som baserer sig på fagets tidligere pensum. Kompendiet kan desuden anvendes som et generelt opslagsværk for jurister, som beskæftiger sig med tings-, kreditor-, pante- og insolvensretlige problemstillinger.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2024), 
235 sider
Vejl. Pris
240,-
ISBN 9788771731842
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2024), 
235 sider
Vejl. Pris
216,-
ISBN 9788771731866

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 15

DEL I. Digital tinglysning 17

1. Digital tinglysning 19

2. Fast ejendom og ejendomsdannelse 20

3. Sikringsakt og rettighedsbegrebet 22

4. Legitimationsvirkning – TL § 10 26

5. Prioritetsvirkning – TL § 1 27

6. Gyldighedsvirkning – TL § 27 29

DEL II. Sikkerhed i fast ejendom 33

1. Panterettens grundbegreber 35

2. Stiftelse af panteretten 46

3. Transport af almindelige pantebreve 49

4. Transport af ejerpantebreve 53

5. Transport af skadesløsbreve 55

6. Forholdet mellem pantsætter og panthaver 56

7. Ejerskifte og ejerskifteafdrag 61

8. Panterettens omfang – TL § 38 64

9. Panterettens omfang – TL § 37 68

10. Tredjemands konkurrerende rettigheder – TL §§ 37-38 73

11. Prioritetsstillingen mellem flere panterettigheder 76

12. Ejerpantebreve og skadesløsbreve 92

DEL III. Virksomhedspant 97

1. Virksomhedspant – TL § 47 c 99

DEL IV. Fordringspant 109

1. Fordringspant – TL § 47 d 111

2. Indskrænkninger i adgangen til virksomheds- og fordringspant 113

DEL V. Uddrag af tingsretten 115

1. Tredjemandskonflikter – B som aftaleerhverver 117

2. Tredjemandskonflikter – B som kreditor 128

3. Særligt om pant – B som underpanthaver 130

DEL VI. Konkurs, rekonstruktion og gældssanering 135

1. Konkurs, rekonstruktion og gældssanering 137

2. Grundlaget for udlæg for privatretlige krav 145

3. Retsvirkninger af udlæg 157

4. Konkurs og rekonstruktion 162

5. Hovedretsvirkninger af konkurs og rekonstruktion 167

6. Forløbet af insolvensbehandling 173

7. Tvangsauktion 177

8. Aktiver undtaget fra kreditorerne 185

9. Rekonstruktion og gældssanering 193

10. Konkurs- og tvangsakkordordenen 201

11. Omstødelse 208

12. Modregning under konkurs- og rekonstruktionsbehandling 223

13. Skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler 227

Indeks 233

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.