Kompendium i Psykiatri | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Psykiatri

Kompendium i Psykiatri giver en grundig og præcis indføring i psykiatriske sygdomme og tilstande hos voksne.

Den er primært tiltænkt medicinstuderende og yngre læger i psykiatrien, men kan også anvendes af andre sundhedsfaglige med speciale inden for psykisk sygdom. Den samler indholdet fra flere lærebøger og en række centrale kilder til...

Læs mere

Kompendium i Psykiatri giver en grundig og præcis indføring i psykiatriske sygdomme og tilstande hos voksne.

Den er primært tiltænkt medicinstuderende og yngre læger i psykiatrien, men kan også anvendes af andre sundhedsfaglige med speciale inden for psykisk sygdom. Den samler indholdet fra flere lærebøger og en række centrale kilder til information for sundhedsfaglige, og formidler det i et let tilgængeligt format, således at de vigtigste og mest centrale pointer kommer i første række.

Til sidst i bogen findes et gennemgående indeks samt et afsnit, hvor centrale begreber i psykiatrien forklares.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2022), 
230 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788771731163
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
230 sider
Vejl. Pris
215,-
ISBN 9788771731217

Yderligere information

Forfattere 1
Fagreferenter 2
Indholdsfortegnelse 3
Forord 7
1. Introduktion til psykiatri 9
    Psykiatriske lidelsers ætiologi 9
    Symptomer 10
    Psykose 12
    Diagnoser og ICD-10 12
2. Anamnese og objektiv undersøgelse 15
    Samtalen med patienten 15
    Journalkoncept 17
    Objektiv undersøgelse 18
    Patientforløb 21
3. Behandling i psykiatrien 23
    Psykoterapeutisk behandling 23
    Psykofarmakologisk behandling 28
    Elektrokonvulsiv terapi 35
    Andre typer behandling 36
    Psykometri 37
4. Organiske psykiske lidelser 39
    Generelt om demens 40
    Demens ved Alzheimers sygdom, F00 46
    Vaskulær demens, F01 47
    Demens ved andre hjernelidelser, F02 49
    Organisk amnestisk syndrom, F04 52
    Delir, F05 52
5. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer 59
    Alkohol, F10 63
    Opioider, F11 66
    Cannabinoider, F12 69
    Sedativa-hypnotika, F13 70
    Øvrige psykoaktive stoffer 72
6. Skizofreni og andre psykoser 75
    Skizofreni, F20 75
    Skizofreni – centrale typer 83
    Andre psykoser 86
7. Affektive sindslidelser 91
    Mani, F30 91
    Bipolar affektiv sindslidelse, F31 96
    Depression, F32 100
8. Nervøse og stressrelaterede tilstande 107
    Fobiske angsttilstande, F40 108
    Andre angsttilstande, F41 111
    Obsessiv-kompulsiv tilstand, F42 115
    Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner, F43 118
    Dissociative tilstande, F44 og somatoforme tilstande, F45 123
9. Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser 129
    Spiseforstyrrelser, F50 129
    Søvnforstyrrelser, F51 136
    Seksuelle forstyrrelser, F52 140
10. Personlighedsforstyrrelser 145
    Ætiologi 146
    Symptomer 147
    Andre personlighedsforstyrrelser 157
    Undersøgelse og diagnostik 159
    Behandling af personlighedsforstyrrelser 159
    Prognose 160
11. Mental retardering 161
    Ætiologi 162
    Symptomer 162
    Undersøgelse og diagnostik 163
    Differentialdiagnostik 163
    Behandling 163
    Prognose 164
12. Autismespektrumforstyrrelser hos voksne 165
    Ætiologi 165
    Symptomer 166
    Undersøgelse og diagnostik 168
    Behandling 170
    Forløb og prognose 170
13. ADHD hos voksne 173
    Generelt 173
    Ætiologi 174
    Symptomer 174
    Undersøgelse og diagnostik 175
    Behandling 176
    Prognose 177
14. Retspsykiatri 179
    Informeret samtykke 179
    Civilretspsykiatri 179
    Psykiatriloven 179
    Strafferetspsykiatri 192
Begrebsforklaringer 196
Indeks 199

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.