Kompendium i Entrepriseret | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Kompendium i Entrepriseret

Kompendium i Entrepriseret støtter undervisningen og forberedelsen til eksamen i faget “Entrepriseret” på de juridiske kandidatuddannelser.

Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, der kommer til udtryk i den rækkefølge de forskellige afsnit er behandlet efter. Indholdet af kompendiet tager udgangspunkt i pensum til faget...

Læs mere

Kompendium i Entrepriseret støtter undervisningen og forberedelsen til eksamen i faget “Entrepriseret” på de juridiske kandidatuddannelser.

Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, der kommer til udtryk i den rækkefølge de forskellige afsnit er behandlet efter. Indholdet af kompendiet tager udgangspunkt i pensum til faget “Entrepriseret” ved Københavns Universitet, men kan anvendes af alle, der ønsker en introduktion til de relevante emner inden for entrepriseretten.

Kompendiet er desuden suppleret af andre værker samt kommenteret AB. Ydermere er relevante domme inddraget gennemløbende.

Formålet med kompendiet er at give de studerende mulighed for at få et detaljeret og overskueligt overblik over pensum i forbindelse med eksamen. Kompendiet er tiltænkt som supplement i løbet af semestret og endeligt som opslagsværk til brug i eksamenslæsningen. Det anbefales, at den studerende anvender kompendiet sideløbende med undervisningen.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

E-bog (VitalSource Bookshelf (EPUB3)
1. udgave (2023), 
175 sider
Vejl. Pris
195,-
ISBN 9788771731651

Yderligere information

1. Generelt om AB-vilkårene 6
    1.1. Agreed documents 6

2. De relevante entrepriseretlige former 8
    2.1. Fagentreprise 8
    2.2. Hovedentreprise 8
    2.3. Totalentreprise 10
    2.4. Fordele ved anvendelsen af en totalentreprenør 11
    2.5. Forskellen mellem hovedentreprise og totalentreprise 11
    2.6. Mellemformerne 11

3. Off shore 15

4. Udbud af offentlige kontrakter 16
    4.1. Udbudslovens (UDBL) 16
    4.2. Tilbudsloven (TBL) 27
    4.3. Retsvirkningen af fejlbehæftede, men bindende licitationstilbud 30
    4.4. Erstatningsmuligheder ved tilsidesættelse af udbuds- og tilbudslovens regler 30

5. Mangler 31
    5.1. Mangelbegrebet og krav til entreprenørens ydelse 31
    5.2. Hvornår foreligger der en mangel? 34
    5.3. Risikoens overgang 36
    5.4. Tidspunktet for mangelsbedømmelse og byggetidens viden 37
    5.5. Hæftelse for fejlbehæftede materiale, der viser sig uegnet 41
    5.6. Hæftelse for en af bygherren bestemt foreskrevet materialetype 43
    5.7. Hæftelse, såfremt bygherren har angivet et referenceprodukt 44
    5.8. Hæftelse, såfremt bygherren har godkendt et af entreprenøren foreslået produkt 45
    5.9. Sondring mellem, hvorvidt der foreligger en mangel eller indtrådt forsinkelse 46
    5.10. Mangelsbeføjelser 47
    5.11. Bygherrens bortfald af mangelsbeføjelser 61

6. Formkrav og frister 69

7. Forsinkelse 70
    7.1. Hvornår har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse? 70
    7.2. Hvornår har bygherren ret til tidsfristforlængelse? 92

8. Betaling, forsikring og sikkerhedsstillelse 95
    8.1. Entreprenørens sikkerhedsstillelse 95
    8.2. Bygherrens sikkerhedsstillelse 103

9. Ændringer og forstyrrelser 108
    9.1. Bygherrens anvisninger 108
    9.2. Ekstraarbejde 108
    9.3. Bygherrens ændringsret 112
    9.4. Medbetaling og besparelse 115
    9.5. Hindringer og reaktionspligt 119

10. Bygherrens ydelse 123
    10.1. Bygherrens hovedydelse 123
    10.2. Betalingssystemer 125
    10.3. Regulering af entreprisesum 127
    10.4. Slutopgørelse efter aflevering 129

11. Rådgivning 132
    11.1. Hvad er ABR 89/ABR 18? 132
    11.2. Hvornår finder ABR 18 anvendelse? 132
    11.3. Definitioner 133
    11.4. Rådgiverens ydelse 136
    11.5. Honorar og indeksregulering 142
    11.6. Underrådgivning 144
    11.7. Rådgiveransvarsforsikring 146
    11.8. Rådgiverens ret til tidsfristforlængelse 147
    11.9. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 159
    11.10. Bygherrens misligholdelsesbeføjelser som følge af mangelfuld rådgivning 162
    11.11. Direkte krav ved rådgiveransvar 168

12. Direkte krav 173
     (1) Indtrædelsessynspunktet/Cessationssynspunkter og ansvarsbegrænsning 173
     (2) Retsbrudssynspunktet og ansvarsbegrænsning 174

13. Produktansvar 180
    13.1. Definition og formål 180
    13.2. Produktansvar i dansk ret 180
    13.3. Entreprenørens produktansvar 186

14. Tvisteløsning i entrepriseforhold 188
    14.1. Tvistløsning i dansk ret 188
    14.2. Syn og skøn 188
    14.3. Sagkyndig erklæring 192
    14.4. Isoleret bevisoptagelse 194
    14.5. Voldgift 195
    14.6. Andre tvistløsningsmetoder 202

15. Insolvens i entrepriseforhold 205
    15.1. Hvordan skal entreprenørens konkurs håndteres? 205
    15.2. De gamle regler efter AB 92, ”der ikke respekterede konkurslovens regler” 209
    15.3. Hvordan skal bygherrens konkurs håndteres? 209
    15.4. Hvad gælder ved underentreprenørs økonomiske vanskeligheder? 210

Afgørelsesregister 211

Litteraturliste 212

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.