Kend erstatningsreglerne | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Kend erstatningsreglerne

Har du helt styr på reglerne for erstatning?

Vidste du f.eks.

  • at et barn helt ned til fire år kan pådrage sig et erstatningsansvar?
  • at der kan være erstatningspligt for psykiske personskader?
  • at hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, er skadevolder som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig?
  • at det at føle skyld for en skade ikke er lig...
Læs mere

Har du helt styr på reglerne for erstatning?

Vidste du f.eks.

  • at et barn helt ned til fire år kan pådrage sig et erstatningsansvar?
  • at der kan være erstatningspligt for psykiske personskader?
  • at hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, er skadevolder som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig?
  • at det at føle skyld for en skade ikke er lig med, at man juridisk er ansvarlig, og at skadelidte dermed har ret til erstatning?
  • at skadelidte kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes?

I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over erstatningsreglerne, og hvad de betyder for skadelidte og skadevolder, samt det juridiske samspil mellem erstatningsansvar og ansvarsforsikring.

Kompendiet er relevant for dig, hvad end du er studerende og skal forberede dig til eksamen, eller du selv er involveret i en skade og skal sikre, at du som skadelidt kan kræve erstatning fra skadevolder eller som skadevolder ikke kan mødes med et erstatningskrav fra skadelidte ved en person- eller tingsskade.

Med kompendiets detaljerede indholdsfortegnelse, omfangsrige stikordsregister samt erstatnings- og forsikringsretlige ordbog kan du nemt og hurtigt sætte dig ind i de vigtigste erstatningsregler. Det gælder blandt andet dine ansvarsforsikringers dækningsomfang, dit ansvar som husejer, forælder eller ejer af et dyr, betingelserne for at få gratis advokathjælp samt dine muligheder for at få erstatning fra Erstatningsnævnet ved voldsskader.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2018), 
174 sider
Vejl. Pris
70,-
ISBN 9788759332474
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
174 sider
Vejl. Pris
159,-
ISBN 9788759333006

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover

Forord 7

Kapitel 1 · Erstatningsansvaret i og uden for kontrakt 9
1.1 Ansvar uden lovgivning 11
1.2 Myndighedernes ansvar 12
1.3 Hændeligt uheld 13
1.4 Handlet forkert 15
1.5 Objektivt ansvar 21
1.6 Generelt bortfald af ansvar 22
1.7 Ansvar og erstatning i trafikken 23
1.8 Det private ansvar 26
1.9 Arbejdspladsens ansvar 26

Kapitel 2 · Erstatningskravet og erstatningsbeløbet 29
2.1 Anmeldelse af erstatningskrav 29

Kapitel 3 · Ansvaret og dækningen på ansvarsforsikringen 33
3.1 Privatansvarsforsikring 33
3.2 Husejeransvar og forsikringsdækningen 46

Kapitel 4 · Skade under overfald 69
4.1 Forudsætning for erstatning 69
4.2 Erstatningsnævnet 69

Kapitel 5 · Skade og ansvar i og ved ens hjem og ude 81
5.1 Glideskader og snerydningspligt for grundejeren 81
5.2 Skade under besøg hos værten (gæstebudsskade) 86

Kapitel 6 · Barnets erstatningsansvar og forældrenes ansvar 91
6.1 Barnets alder for et erstatningsansvar 91
6.2 Afgrænsning af barnets erstatningsansvar 94
6.3 Fire eksempler, hvor børn laver skader 98
6.4 Forældrene skal også betale ved barnets erstatningsansvar 99

Kapitel 7 · Advokatbistand, retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring 103
7.1 Offentlig retshjælp 103
7.2 Fri proces 104
7.3 Retshjælpsforsikringen 107

Kapitel 8 · Erstatnings- og forsikringsretlig ordbog 123

Stikordsregister 169

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.