Intern kommunikation under forandring | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Intern kommunikation under forandring

Intern kommunikation under forandring giver en teoretisk og praktisk indføring i de tekster, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation i private og offentlige virksomheder eller organisationer typisk omfatter. Dertil kommer en indføring i opfattelser af kommunikation, organisation og ledelse, som er relevante for arbejdet med den...

Læs mere

Intern kommunikation under forandring giver en teoretisk og praktisk indføring i de tekster, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation i private og offentlige virksomheder eller organisationer typisk omfatter. Dertil kommer en indføring i opfattelser af kommunikation, organisation og ledelse, som er relevante for arbejdet med den interne kommunikation.

Bogen beskæftiger sig med intern kommunikation i bred forstand, dvs. med tekster og genrer, der ikke kun produceres af kommunikationsafdelingen, men også af ledelse, medarbejdere og HR-afdeling.

Blandt bogens emner kan nævnes: mission og vision statements, kommunikationspolitik, kommunikationsplanlægning, linjekommunikation, personalebladet, intranettet, årsrapporten og kommunikation i forbindelse med rekruttering, medarbejderudvikling og afskedigelse.

2. udgave er gennemgribende ajourført, hvad angår begreber, modeller og teorier, ligesom flere af casene er skiftet ud eller aktualiseret. Der er desuden blevet plads til et kapitel om intern krisekommunikation, og endelig er der i den nye udgave indført refleksionsspørgsmål. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2020), 
400 sider
Vejl. Pris
410,-
ISBN 9788759316719
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2020), 
400 sider
Vejl. Pris
319,-
ISBN 9788759336144

Yderligere information

Forord · 11

DEL 1. INTERN KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELS

1. Intern kommunikation, organisation og ledelse - paradigmer, grundopfattelser, begreber og teorier · 17
Finn Frandsen og Winni Johansen

Kært barn har mange navne · 19
Forskning i intern kommunikation - mellem funktionalisme og konstitutionalisme · 21
Tema med variationer (1): Opfattelse af kommunikation · 26
Tema med variationer (2): Opfattelse af organisation · 33
Tema med variationer (3): Opfattelse af ledelse · 40
Afslutning · 47
Refleksionsspørgsmål · 48
Takeaways · 48

DEL 2. DEN STRATEGISKE RAMME FOR INTERN KOMMUNIKATION

2. Organisationens mission og vision statement - kommunikation af formål, ambition og værdier · 53
Finn Frandsen og Winni Johansen

Mission and vision impossible? · 53
Det strategiske perspektiv: Hvad er formålet med organisationen? · 55
To eksempler: Rynkeby og Skive Kommune · 57
Mission og vision statement: Fra definition til funktion · 60
Hvordan producerer man et mission og vision statement? · 62
Og nu til værdigrundlaget · 66
Tilbage til virkeligheden · 75
Afslutning · 78
Refleksionsspørgsmål · 79
Takeaways · 79

3. Fra kommunikationsplanlægning til kommunikationspolitik · 81
Anne Ellerup Nielsen

Introduktion: Kommunikationsplanlægning - en nyere disciplin · 81
Kommunikationsplanlægning i et historisk perspektiv · 82
Det kommunikationsteoretiske grundlag for kommunikationsplanlægning · 85
Hvad er integreret kommunikationsplanlægning? · 87
Kommunikationsplanlægning som en strategiproces · 106
Case: Kommunikationspolitik hos Grundfos · 108
Afslutning · 111
Refleksionsspørgsmål · 112
Takeaways · 112

4. Reception og måling af intern kommunikation · 113
Marianne Grove Ditlevsen

Måling og (intern) kommunikation · 114
Måling som nøglen til forbedring · 118
Måling af intern kommunikation: Processen · 119
Måling af intern kommunikation: Modtageren · 124
Tilfredshedsskemaet ComSat · 129
Critical incident-metoden · 131
Case: Strategisk måling af intern kommunikation hos Novozymes · 133
Afslutning · 140
Refleksionsspørgsmål · 141
Takeaways · 141

DEL 3. INTERN KOMMUNIKATION PÅ ORGANISATIONSPLAN

5. Det daglige formelle interne kommunikationsflow - hverdagens interne kommunikation · 145
Peter Kastberg

Dagligt, formelt, internt · 147
Fra organisation til kommunikation · 148
Kommunikation i organisationen · 155
Linjekommunikation · 160
Fire struktureringsprincipper for internt kommunikationsflow · 165
Fra kommunikationsflow til kommunikationsklima - en perspektivering · 168
Case: Intern kommunikation hos DONG Energy · 170
Refleksionsspørgsmål · 173
Takeaways · 173

6. Intranettet 2.0 - en kommunikationsplatform for effektivt (sam)arbejde · 175
Anne Ellerup Nielsen

Hvad er et intranet? · 176
Intranettets mediespecifikke egenskaber · 177
Intranettets rolle og funktion · 182
Intranettets organisatoriske og sociale forankring · 184
Kommunikationsstrategiske overvejelser på intranet · 186
Case: Jyske Banks intranet - JB United · 192
Afslutning · 196
Refleksionsspørgsmål · 198
Takeaways · 198

7. Medarbejdermagasinet - et udtryk for strategic corporate journalism · 199
Peter Kastberg

Medarbejdermagasinet - en kort idehistorie · 201
Medarbejdermagasinet i virksomhedens kommunikationslandskab · 203
Medarbejdermagasinet i gråzonen mellem journalistik og PR · 206
Tre scenarier: Kollaboration, kapitulation eller trivialisering · 208
Medarbejdermagasinets redaktionelle rammebetingelser · 210
Mediemæssige aspekter · 217
Funktionelle aspekter · 218
Case: Medarbejdermagasin for DONG Energy · 220
Refleksionsspørgsmål · 225
Takeaways · 225

8. Årsrapporten - i spændingsfeltet mellem det interne og det eksterne · 227
Marianne Grove Ditlevsen

Årsrapporten - begreb og betydning · 229
På tærsklen mellem intern og ekstern kommunikation · 231
Årsrapporten og integreret rapportering · 234
Årsrapporten og investor relations · 237
Kommunikative formål · 239
Makrostruktur · 241
Case: Årsrapporten hos Novo Nordisk A/S · 245
Afslutning · 252
Refleksionsspørgsmål · 253
Takeaways · 253

9. Intern krisekommunikation · 255
Finn Frandsen og Winni Johansen

Hvad er en krise? Hvad er krisekommunikation? Hvad er intern krisekommunikation? · 257
Hvordan reagerer medarbejdere under kriser? · 260
Den integrerede tilgang til intern krisekommunikation - en kombination af stakeholderteori og fasemodel · 261
Medarbejdere som aktive kommunikatorer under kriser · 265
Hvilke kommunikationskanaler er egnede til kommunikation
under kriser? · 266
Organisationernes arbejde med intern kriseledelse og intern krisekommunikation · 268
Case: SAS Dash 8 Q400 - eller når uheldet er ude mere end én gang · 271
Afslutning · 272
Refleksionsspørgsmål · 274
Takeaways · 274

DEL 4. INTERN KOMMUNIKATION PÅ INDIVIDPLAN

10. Rekrutteringskommunikation - faser, krav og forventninger · 279
Christa Thomsen

Rekrutteringskommunikationens rolle, funktion og aktører · 280
Annonceringen af jobbet: Jobopslaget · 286
Ansættelsessamtalen · 291
Onboarding · 296
Centrale udfordringer for organisationens rekrutteringskommunikation · 298
Case: Jobannoncer som positioneringsværktøj · 300
Afslutning · 301
Refleksionsspørgsmål · 303
Takeaways · 303

11. Medarbejderudvikling - tendenser og udfordringer · 305
Birte Asmuß

Medarbejderudvikling · 306
Hvad er en MUS? · 307
Medarbejderudviklingssamtale (MUS) · 308
MUS som strategisk værktøj · 309
Et personalestrategisk instrument under forandring: Fra præstationsevaluering til kompetenceudvikling · 310
Aktørerne i MUS · 311
Før, under og efter MUS · 312
MUS versus GRUS · 315
MUS: Udviklinger og udfordringer · 315
Case: HK's gode råd til medarbejderudviklingskommunikation · 319
Afslutning · 320
Refleksionsspørgsmål · 321
Takeaways · 321

12. Afskedigelseskommunikation - balancen mellem afskedigede og tilbageværende medarbejdere · 323
Helle Kryger Aggerholm

Afskedigelsernes udbredelse · 324
Betydningen af afskedigelser · 325
Genforhandling af den psykologiske kontrakt · 326
Afskedigelser og den interne kommunikation · 328
Afskedigelser er ikke en enkeltstående begivenhed · 329
Ledelse og kommunikation af afskedigelser · 331
Afskedigelseskommunikationens elementer · 334
Den interne varsling af afskedigelser · 336
Afskedigelsessamtalerne · 337
Efterfølgende støtte fra organisationen · 343
De tilbageværende medarbejdere · 344
Afslutning · 347
Case: Den dag medieforliget ramte Danmarks Radio · 348
Refleksionsspørgsmål · 349
Takeaways · 349

DEL 5. INTERN KOMMUNIKATION UNDER FORANDRING

13. Intern kommunikation under forandring - integration, øget strategisk tænkning, digitalisering og globalisering · 353
Helle Kryger Aggerholm, Birte Asmuß og Christa Thomsen

Grænsen mellem intern og ekstern kommunikation bliver mere udflydende · 354
Øget strategisk tænkning · 358
Digitalisering · 361
Globaliseringen og internationaliseringen af arbejdspladsen · 363
Tilbage til Grundfos - intern kommunikation på vej hvorhen? · 367

Bogens forfattere · 369

Litteraturliste · 373

Stikordsregister · 395

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.