Humorsocialisering | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Humorsocialisering

Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)?

Alle ved noget om humor. Alle har oplevelser med og holdninger til humor. Især til andres. Det skorter heller ikke på forklaringer, modeller og teorier hos humorforskere før og nu. Denne bog lægger et klart snit ved at præsentere og underbygge en hypotese om at vores danske og andre folks nationale humor er formet gennem en...

Læs mere

Alle ved noget om humor. Alle har oplevelser med og holdninger til humor. Især til andres. Det skorter heller ikke på forklaringer, modeller og teorier hos humorforskere før og nu. Denne bog lægger et klart snit ved at præsentere og underbygge en hypotese om at vores danske og andre folks nationale humor er formet gennem en given humorsocialisering i et samspil mellem det sprog, vi taler, og det samfund, vi vokser op i. Det er derfor, vi selv synes, vi er sjove, og at andre ikke nødvendigvis mener det samme.

Læseren bliver ført ved hånden gennem en række humor-, sprog- og samfundsteorier. Hele tiden med kursen fast rettet mod denne humorsocialisering, der også indebærer, at man kan socialiseres til andre folks humor. Man kan aflære dele af sin egen humoradfærd og tilnærme sig andres. Bogen handler således også om, hvordan man på tværs af sprog og kulturer kan lære at undgå humorens faldgruber og i stedet udnytte den positivt i professionelle sammenhænge.

Lita Lundquist, professor emeritus ved CBS, har forsket og undervist i næsten alle sprogvidenskabens discipliner og publiceret artikler og bøger inden for bl.a. tekstlingvistik, pragmatik, erhvervssprog, fremmedsprogsdidaktik og oversættelsesteori og -praksis.

Lita Lundquist er tilknyttet CBS Center for Civilsamfundsstudier, hvor hun har anlagt et stadigt skarpere fokus på, hvordan sprog former tale, tekst og tanke og i et videre perspektiv påvirker vores måde at leve sammen på.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2020), 
209 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788759332795
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
209 sider
Vejl. Pris
183,-
ISBN 9788759335741

Anmeldelser

Medier

"Velskrevet og velstruktureret og sprogligt let at gå til."- lektørudtalelse, DBC

"Boken är mycket välskriven och såväl disposition som... Læs mere

Medier

"Velskrevet og velstruktureret og sprogligt let at gå til."- lektørudtalelse, DBC

"Boken är mycket välskriven och såväl disposition som språk präglas av stringens och klarhet" - Språk & stil

"[Humorsocialisering] contributes to describing the dynamic role played by language and society in moulding a person’s humour. It also brings the aspect of personal humour to the level of 'national humour'." – Globe : A Journal of Language, Culture and Communication, vol. 12 (2021) https://journals.aau.dk/index.php/globe/article/view/6497

"Perhaps the most interesting part of this book concerns the work Lundquist has done with the EU parliament. There is room here for more research into how humour is used, how it can help to resolve conflicts and whether there can ever be a common European humour, transcending national habits …" – European Journal of Humour Research, Vol. 10, No. 1 (2022) https://www.europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/646/620

"Bogen bygger på et rigt empirisk materiale: først en gruppe interviews med fem danskere i Frankrig og fem franskmænd i Danmark fra 2008, så to spørgeskemaundersøgelser med 26 studerende (både danske og ikke-danske) på internationale studier ved CBS (2010), dernæst interviews med og observation af otte danske tolke ved Europa-Parlamentet (2012) og til sidst interviews med ti danske, tolv franske og syv tyske medlemmer af Europa-Parlamentet (2013)." – Nydanske Sprogstudier, Nr. 60 (2021) https://www.nys.dk/article/view/129354/176694

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord · 9

Tak · 11

Indledning · 13
     Dansk humor på den internationale scene · 13
     Spontan samtalehumor på arbejdspladsen · 15
     Forskning i humor på arbejdspladsen · 15
     Humor i internationale relationer - flere sprog, flere kulturer · 17
     Hypotese · 17
     Metode: fra oplevelser til forklaringer · 17
     Empirien: interview og spørgeskemaundersøgelser · 18
     Det sjov, der ikke bliver talt om · 19
     Bogens grundlag og opbygning · 20

Del I · Humoren

Kapitel 1. Dansk humor · 23
     Mødet med dansk humor · 23
     Det første teoretiske spadestik · 27
     Humor som social mediator · 29
     Sammenfatning · 33

Kapitel 2. Klassiske humorteorier · 35
     Tre klassiske humorteorier · 35
     Humordimensionen i dansk filosofi · 49
     Sammenfatning · 54

Kapitel 3. Danskeres brug af ironi og selvironi · 57
     Dansk ironi · 57
     Definitioner på ironi · 58
     Dansk selvironi · 61
     Kulturelle stereotyper · 64
     En fransk filosof om ironi og selvironi · 65
     Sammenfatning af del I · 69

Del II · Sproget

Kapitel 4. Verbal humor og sproget · 73
     Den sproglige dobbelttydighed · 73
     Lingvistikken om humor · 77
     Humor som specielle samtaleimplikaturer · 90
     Sammenfatning · 92

Kapitel 5. Humor og det danske sprog · 93
     Humorsignaler i dansk: de danske samtalesmåord · 93
     Ordet "humor" i dansk · 103
     Sammenfatning · 106

Kapitel 6. Humorens forankring i kroppen · 109
     Humor som positiv social mediator i Europa-Parlamentet · 109
     Sprogets og humorens kropsliggørelse · 111
     Humorens "afkropsliggørelse" i tolkeprocessen · 116
     Sammenfatning af kapitel 6 · 120
     Sammenfatning af del II · 121

Del III · Samfundet

Kapitel 7. National humor og humorsocialisering · 125
     Nationale former for humor · 125
     Humorsocialisering · 128
     Humor i Danmark og Frankrig · 131
     Civiliseringsprocessen · 135
     Det danske lejrbål · 141
     Sammenfatning · 145

Kapitel 8. Dansk humor på internationalt arbejde · 147
     Humor i international politik · 147
     Sociologiske humormodeller · 149
     MEP'ernes folk theory om humor · 152
     Humor i internationale Business-relationer · 155
     Sammenfatning · 161

Kapitel 9. Socialisering i international humorbrug · 163
     Er der en EP-humor? · 163
     Humor som den store læremester · 165
     Læring af humor i Europa-Parlamentet · 168
     Gelotofobi: frygten for at blive grinet af · 170
     Sammenfatning · 174

Konklusion · 177
     Svar på bogens titel · 177
     Perspektiver · 180

Bilag · 183
     Det empiriske grundlag · 183

Referencer · 191

Stikordsregister · 197

Slutnoter · 199

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.