HRM i praksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

HRM i praksis

HRM I PRAKSIS tegner et landkort over HRM som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaer inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.

Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og -processer sat ind i en...

Læs mere

HRM I PRAKSIS tegner et landkort over HRM som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaer inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.

Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og -processer sat ind i en organisatorisk sammenhæng, herunder de påvirkninger, som virksomheden får fra – og selv udsender til – det omliggende samfund. HRM er som strategisk ledelsesdisciplin kommet i centrum i både private og offentlige virksomheder. Det ses især i videnintensive virksomheder og skyldes i høj grad, at menneskelige ressourcer kan give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som virksomheden leverer. Virksomheden er meget sårbar, hvis den ikke har de rette ressourcer, og disse udgør ofte den største andel af de samlede omkostninger.

HRM I PRAKSIS er skrevet som grundbog til HRM-fagene på akademiuddannelserne og HD(O)-studiet og er også oplagt som pensum på grundfagene samt på tilvalgsfaget Human Resources Management. Bogen er desuden anvendelig som del af det samlede pensum på Diplom i ledelse med tværfaglig anvendelse på grundfag såvel som tilvalgsfag. Den henvender sig primært til ledere, der som en del af deres ledelsesansvar også har personaleansvar, samt til nuværende og kommende HR-professionelle, som ønsker at få en indføring i HRM-feltet.

2. udgave er gennemgribende revideret – bl.a. i forhold til, hvad samfunds- og teknologiudviklingen gennem de seneste år har haft af betydning for HRM i praksis.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2022), 
424 sider
Vejl. Pris
425,-
ISBN 9788759340103
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2022), 
424 sider
Vejl. Pris
383,-
ISBN 9788759341858

Yderligere information

Forord til 2. udgave 9

1. HRM som arbejdsområde 13
    Definition af HRM 13
    HRM-begrebets karakteristika og behovet for HRM 14
    HRM som praksis 15
    HRM og performance 20
    HRM i et historisk udviklingsperspektiv - fra Personnel Management til HRM 31
    De seks evolutionstemaer 33
    Personnel Management-begrebet vs. HRM 36
    HRM får nye naboer 39
    Øvrige udviklingstendenser 41
    Den organisatoriske kontekst - HR-funktionens rolle 44
    Afrunding 48

2. HR i strategisk perspektiv 51
    Fra HR- til HRM-strategi i et historisk perspektiv: vejen frem mod de nuværende strategiskoler 52
    Nutidige strategiske HRM-perspektiver 55
    HRM og forskellige strategiperspektiver 58
    HRM-strategier i praksis 59
    Afrunding 66

3. Rekruttering 69
    Fleksibilitet og rekruttering 69
    Employer branding 72
    Rekruttering - hvorfor og hvordan? 77
    Rollefordeling i rekrutteringsforløbet 95
    Afrunding 96

4. Udvælgelsesprocessen 99
    Udvælgelsesprocessens faser 100
    Sortering af ansøgninger 103
    Ansættelsesinterviewet 105
    Andre interviewformer 112
    Psykologiske prøver 114
    Rollefordeling mellem linjeledelse og HR-afdeling 126
    Afrunding 127

5. Udvikling af medarbejdere 129
    Kompetenceudvikling 131
    Organisatorisk kompetenceudvikling 159
    Karriere- og talentudvikling 167
    Afrunding 179

6. Fastholdelse af medarbejdere 181
    Fastholdelse: et integreret perspektiv 184
    Engagement og motivation som metode til fastholdelse af medarbejdere 186
    Betydningen af at udsætte medarbejderne for god ledelse 203
    Samfundsansvarlig og bæredygtig ledelse 207
    Nærværende ledelse på distancen 211
    MUS, GRUS, personalebedømmelse og ledervurdering 215
    Løn og personalegoder 230
    Personalepolitik 241
    Afrunding 244

7. Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og særlige gruppers forhold 247
    Stress - en indikator på det psykiske arbejdsmiljøs velbefindende 247
    Er faring og viden om stress i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 255
    Social kapital 268
    Work-life-balance 271
    Diversitet 284
    Inklusion 288
    Seksuel chikane i arbejdslivet 295

8. Afvikling af medarbejdere 301
    Afviklingen i historisk perspektiv 302
    Afvikling af medarbejdere som følge af manglende arbejdsindsats 319
    Opsigelse af flere medarbejdere 338
    Etik, jura og genplacering i forbindelse med afvikling 347
    Afrunding 349

9. HRM i globalt og lokalt perspektiv 353
    Tværkulturel ledelse 358
    Strategisk HRM i internationalt perspektiv 361
    Rekruttering og udvælgelse i internationale virksomheder 365
    Udvikling af ledere, specialister og talenter 366
    Kompetenceudvikling 371
    Vidensdeling 374
    Rollefordeling mellem den enkelte medarbejder, linjeledelse og HR-afdelingen 377
    Afrunding 379

10. HRM viser vej, men hvorhen, hvorfor, for hvem og hvordan? 381
    HRM er kommet for at blive 382
    Hvad er formålet med HRM: at tjene penge eller … (noget andet og mere)? 382
    Det situationsspecifikke vil blive endnu mere nødvendigt 382
    Fra “stat i staten” til samfundsborger 383
    Tiltrække menneskelige ressourcer 383
    Læring og kompetenceudvikling: at være god til det rigtige 384
    Talentudvikling 2.0: Hvordan kan vi gøre det talentfuldt? 384
    Engagement, loyalitet og passion 385
    Nærværende ledelse på distancen 385
    Psykisk arbejdsmiljø, social kapital 386
    Arbejdslivets mørkeland: Det er der ikke plads til fremover 386
    Det svære farvel 387
    Ønsker vi overhovedet - og/eller er det utopisk - at fastholde medarbejdere? 388
    Smuldrer arbejdsmarkedet? Er enhver sin egen virksomhed og sin egen lykkes smed? 388
    Dansk HRM: Er det Danish Design, nordisk eller generisk? 389
    Aktører inden for HRM: Hvem har aben? 390
    Etik 390

Litteratur 393

Indeks 411

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.