Grundbog i socialvidenskab | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Grundbog i socialvidenskab

5 perspektiver

Bogen præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske.

Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan...

Læs mere

Bogen præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske.

Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.

Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.

De fem perspektiver fokuserer på:

  1. Velfærd, regulering og institutioner
  2. Transformationer, globalisering og innovation
  3. Sociale risici, frygt og tryghed
  4. Ulighed, marginalisering og stigmatisering
  5. Køn, etnicitet og generation

Bogen er egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig en omfattende litteraturliste, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.

Siden førsteudgaven er der kommet et nyt perspektiv og 8 helt nye kapitler til, mens de resterende kapitler er opdaterede i forhold til bedste seneste viden på de respektive områder.

Bidragyderne kommer hovedsageligt fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2015), 
596 sider
Vejl. Pris
499,-
ISBN 9788776830663

Yderligere information

Introduktion. Hvad er socialvidenskab? · 19

 


DEL 1 · Velfærd, regulering og institutioner · 35


Kapitel 1. Velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller · 37

Kapitel 2. Finansiering af velfærdsstaten · 63

Kapitel 3. Måling af velfærd og fordelingsanalyser · 83

Kapitel 4. Regulering og velfærdsprofessionelle identitet(er) · 109


 

DEL 2 · Transformationer, globalisering og innovation · 127


Kapitel 5. Globale sociale bevægelser · 129

Kapitel 6. Migration og entreprenørskab · 151

Kapitel 7. Social innovation og socialt entreprenørskab · 175

Kapitel 8. Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar · 191

Kapitel 9. Revolutionen som radikal forandring · 211

Kapitel 10. Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse · 233


 

DEL 3 · Sociale risici, frygt og tryghed · 259


Kapitel 11. Uligevægt mellem familie og arbejdsliv familiepolitik · 261

Kapitel 12. Velfærdsstatens transformation og nye sociale risici · 285

Kapitel 13. Oplevelser af velfærd · 309


 

DEL 4 · Ulighed, marginalisering og stigmatisering · 325

Kapitel 14. Ulighed og social sammenhængskraft i det senmoderne Danmark · 327

Kapitel 15. Etnisk marginalisering i det postindustrielle samfund · 349

Kapitel 16. Solidaritet mellem arbejdstagere død eller dynamisk? · 371

Kapitel 17. Ligeløn og kønsarbejdsdelingen · 393

Kapitel 18. Fra ghetto til forsømte boligområder · 415


 

DEL 5 · Køn, etnicitet og generation · 433

Kapitel 19. Maskulinitet, mandeforskning og ligestilling · 435

Kapitel 20. Barndom og ungdom som sociale kategorier og positioner · 455

Kapitel 21. En køn stat? · 475

Kapitel 22. Etnicitet og kritiske hvidhedsstudier · 491

 

Litteraturliste · 511

Om forfatterne · 583

Indeks · 589

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.