Forstod du, hvad de sagde? | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Forstod du, hvad de sagde?

Kulturel intelligens og diversitet i globale samarbejder

Samarbejde på tværs af kulturer – virtuelt og fysisk – er helt centralt i mange virksomheder og organisationer, og kultur er til stede i stort set alle aspekter af det internationale samarbejde. Det kan give udfordringer – fra fundamentale kulturelle bias om, hvad god ledelse er, til hvordan man skal fortolke mikroudtryk som toneleje, blikke og...

Læs mere

Samarbejde på tværs af kulturer – virtuelt og fysisk – er helt centralt i mange virksomheder og organisationer, og kultur er til stede i stort set alle aspekter af det internationale samarbejde. Det kan give udfordringer – fra fundamentale kulturelle bias om, hvad god ledelse er, til hvordan man skal fortolke mikroudtryk som toneleje, blikke og kropssprog.

Hvad end det er den danske projektleder i Dubai, som kæmper med usagte sociale regler, eller det er den indiske it-medarbejder i København, der skal navigere i den danske humor, eller lederen, der leder et virtuelt, multikulturelt team på tværs af 8 lokationer, er der kulturelle forskelle på spil, som udfordrer.

Forstod du, hvad de sagde? klæder dig på og giver dig konkrete redskaber til at håndtere dit globale og virtuelle samarbejde med internationale kollegaer, samarbejdspartnere og kunder – og dermed opnå de kompetitive fordele, der potentielt ligger i den kulturelle diversitet: højere grad af innovation, større arbejdsglæde og over tid også bedre performance.

Gennem cases og citater fra erfarne ledere fra forskellige virksomheder og organisationer som LEGO, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Maersk, Rambøll, AAK, COWI, Blue Water Shipping, HydraSpecma, PepsiCo, UCB Pharma og Tajco kommer bogen godt omkring en lang række af situationer, der typisk giver udfordringer i det globale samarbejde.

Bogen er til lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle kulturel intelligens. Få bl.a. svar på spørgsmål som: 

·        Hvad er kulturel intelligens, og hvordan kan man udvikle den?

·        Hvad karakteriserer dansk forretningskultur, og hvordan betragtes den af udenlandske medarbejdere?

·        Hvad skal man være opmærksom på som global leder med et overvejende virtuelt samarbejde? 

·        Hvordan arbejder man effektivt på tværs af flade og høje hierarkier?

·        Hvordan skaber man psykologisk tryghed og tillid i et multikulturelt og virtuelt team?


Bogen findes også på engelsk: Did You Get the Point? De to bøger er meget ens, men adskiller sig ved, at den danske udgave er rettet mod danskere, der arbejder globalt, mens den engelske udgave er tilpasset til internationale, der arbejder i en dansk organisation eller på anden måde samarbejder med danskere.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
294 sider
Vejl. Pris
335,-
ISBN 9788759340783
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
294 sider
Vejl. Pris
302,-
ISBN 9788759342251
Multimedie (Lydbog)
1. udgave (2024)
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788759344521

Anmeldelser

Underviser

"Med stor kompetence, indsigtsfuldhed og veloplagthed fortæller Signe Ørom om kulturelle udfordringer og muligheder i internationalt samarbejde. Meningsfulde empiriske eksempler illustrerer mesterligt de mange udfordringer, man kan møde som dansker, og bogen viser, hvordan man kan realisere en kulturel diversitetsbonus. Klart anbefalelsesværdig!" - Mette Zølner, Professor i... Læs mere

Underviser

"Med stor kompetence, indsigtsfuldhed og veloplagthed fortæller Signe Ørom om kulturelle udfordringer og muligheder i internationalt samarbejde. Meningsfulde empiriske eksempler illustrerer mesterligt de mange udfordringer, man kan møde som dansker, og bogen viser, hvordan man kan realisere en kulturel diversitetsbonus. Klart anbefalelsesværdig!" - Mette Zølner, Professor i Interkulturel Kommunikation ved Aarhus Universitet

Skjul beskrivelse
Medier

Signe Ørom i podcast hos Ingeniørerne (IDA): https://ing.dk/artikel/podcast-derfor-forvirrer-dansk-arbejdskultur-udenlandske-kolleger-263358

"Bogen er en øjenåbner, som bør læses af alle, der arbejder med globale samarbejdspartnere og/eller i... Læs mere

Medier

Signe Ørom i podcast hos Ingeniørerne (IDA): https://ing.dk/artikel/podcast-derfor-forvirrer-dansk-arbejdskultur-udenlandske-kolleger-263358

"Bogen er en øjenåbner, som bør læses af alle, der arbejder med globale samarbejdspartnere og/eller i multikulturelle teams. På en velskrevet, nuanceret og humoristisk måde formidler denne bog en videnskabeligt velfunderet, evidensbaseret indsigt i de pitfalls og udfordringer, man bør være opmærksom på i mødet med mennesker med andre kulturelle baggrunde og kommunikative præferencer.

Bogen formår, uden løftede pegefingre, at få læseren til at se sine egne kulturelle bias i øjnene og indeholder konkrete redskaber til at skabe stærke, tillidsbaserede samarbejder og velfungerende teams på tværs af kulturer. Jeg har uden tvivl fået et blidt spark bagi til at se min forståelse af, hvor fordomsfri og åbensindet jeg er, efter i sømmene, og jeg føler mig nu langt bedre rustet til at undgå misforståelser og høste frugten af multikulturelle samarbejder fremover." - Louise Winkel, ph.d., Director, Global R&D Business Development, Novo Nordisk

"Jeg kan varmt anbefale den nye bog fra Signe Øroms hånd. Hendes tanker om den kulturelle diversitetsbonus er dybt relevante for en virksomhed som vores, der er gået fra at være 95% dansk til i dag at være et rendyrket globalt firma med en sand mangfoldighed af forskellige kulturer (og nu også har undergået en transformation til langt flere virtuelle møder)." - Asger Kronborg, Senior Director, LEGO

"Alt tyder på, at fremtiden byder på endnu mere globalt samarbejde og med det også et endnu større behov for kulturel intelligens og agilitet hos både ledere og medarbejdere. I Signe Øroms bog finder du brugbar og let tilgængelig inspiration til dig, der gerne vil klædes bedre på til samarbejdet med dine internationale kolleger og samarbejdspartnere, uanset om det sker i Danmark eller rundt omkring i verden." - Danielle Bjerre Lyndgaard, Chef for DI Global Talent & Mobility

"Signe Øroms nye bog 'Forstod du, hvad de sagde?' leverer solid indsigt i faldgruber og potentielle gevinster ved tværkulturelt samarbejde." – Økonomisk Ugebrev

"Med Øroms bog, pædagogiske modeller og praktiske eksempler fra hele verden bliver vi hver især klædt bedre på fra vores personlige og lokale ståsted. At det hele samtidig er baseret på solid forskning og empiriske undersøgelser, gør kun læringsoplevelsen så meget bedre." – POV International

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.
Indledning 13
Den kulturelle diversitetsbonus 13
Bogens opbygning 16

Del 1. Hvad er kultur?

Kapitel 1
Kulturel intelligens i det globale samarbejde 20
Et dårligt råd: Behandl andre, som du selv vil behandles 21
Case: Lars og Abdul hånd i hånd i Dubai 21
Hvad er kultur? 25
CQ: Din kulturelle intelligenskvotient 31
CQ-hjernen (viden) 34
CQ-hjertet (motivation) 42
CQ-øjet (analyse) 45
CQ-musklen (handling) 46
Din personlige CQ-strategi 48
Den kulturelle diversitetsbonus 53
Sammenfatning 55

Del 2. Kulturelle forskelle i internationalt samarbejde
Kapitlernes opbygning 58

Kapitel 2
Lighed og hierarki i det multikulturelle samarbejde 60

Case: Heidis virtuelle dør står altid åben for Cheng-Gong 61
God ledelse er kulturelt betinget 61
Kulturelle forskelle i magtdistance 62
Det lighedsorienterede Danmark 65
Den kulturelle diversitetsbonus: Positive aspekter ved hierarki 70
Landefokus: Samarbejdslande med hierarkisk kultur 71
CQ i praksis 76
Kulturelle forskelle i forventninger til lederen 77
Respektér kommunikationslinjer og kommandoveje i hierarkiet 85
Sørg for at matche titler 87
Tiltaleformer: Hierarki i sproget 88
Påklædning viser status 92
Sammenfatning 93

Kapitel 3
Risikovillighed på tværs af kulturer 96
Case: Thomas’ nye maskiner i Polen 97
Risikovillighed som kulturel dimension 100
Det fejltolerante Danmark 104
Risikovillige eller omstillingsparate? 112
Landefokus: Risikoundvigende kulturer 116
CQ i praksis 119
Definér klare roller og arbejdsområder 120
Giv kritisk feedback kulturelt intelligent 122
Input på brainstorm 125
Sammenfatning 125

Kapitel 4
Individualister og kollektivister i samme team 126
Case: Phuong oplever hård feedback i Danmark 127
Individualisme versus kollektivisme 128
Danskere er gruppeindividualister 132
Landefokus: Ekstreme individualister og kollektivister 136
CQ i praksis 140
Brainstorm og input: Hvordan får jeg alle i tale? 140
Motivér med CQ: Selvledelse, jobsikkerhed eller bonus? 144
Sammenfatning 146

Kapitel 5
Når samarbejdskulturer møder konkurrencekulturer 148
Case: Amerikanske Jack og svenske Inga misforstår hinanden 149 Samarbejdskulturer og konkurrencekulturer 150
Den danske samarbejdskultur 152
Work-life-balance og dansk statusvaluta 156
Drives man af succes, loyalitet eller samarbejde? 159
Landefokus: Konkurrencekulturer 161
CQ i praksis 164
Står man til rådighed i ferier? 165
Bør man ændre adfærd i forhold til køn? 166
Hvor meget må man prale? 168
Fastholdelse og motivation af international arbejdskraft 170
Sammenfatning 172

Kapitel 6
Relationen eller opgaven i fokus? 174

Case: Xenia lærer at drikke caipirinha i Brasilien 175
Den kulturelle dimension: Opgave- eller relationsorienteret? 177
Danmark: Verdensmestre i tillid 179
Tillidsfulde, men blåøjede, uansvarlige og uvenlige? 183
Landefokus: Relationsorienterede kulturer 188
CQ i praksis 191
Starter vi til tiden, eller når alle er klar? 191
Relationsopbygning: En del af dit arbejde 193
Navigér i formel og uformel interaktion 195
Tag af sted og pak kufferten med CQ 196
Sammenfatning 198

Kapitel 7
Multikulturel kommunikation – forstod du, hvad de sagde? 200
Case: Sofia misforstår det indiske “yes” 201
Direkte versus indirekte kommunikation 205
Danmark: “Svesken på disken” 209
Direkte chefer i indirekte kulturer 210
Landefokus: Direkte kommunikationskulturer 213
Landefokus: Indirekte kommunikationskulturer 215
CQ i praksis 219
Justér din kommunikation med kulturel intelligens 220
Giv feedback kulturelt intelligent 222
Hvad er høfligt? Positiv og negativ høflighed 229
Kend kroppens kulturelle sprog 230
Højkontekst versus lavkontekst 235
Har vi følelserne udenpå eller indeni? 237
Når vi kommunikerer med ord og følelser 239
Sammenfatning 243

Del 3. Den nye virtuelle verden – samarbejde på distancen
Fordele og ulemper i det virtuelle samarbejde 246
Kulturel intelligens i det virtuelle samarbejde 248

Kapitel 8
Nærvær på afstand: Tillid og relationer i det multikulturelle, virtuelle samarbejde 250
Case: Samiras e-måltid 251
Tillid er udfordret i virtuelt samarbejde 252
Fem greb: Tillidsopbygning i virtuelle, multikulturelle teams 257
Fem øvelser: Virtuel teambuilding 262
Sammenfatning 267

Kapitel 9
Kulturelt inkluderende virtuel kommunikation 268
Case: Jon får input fra thailandske kollegaer på virtuelle møder 269
Tænk kultur ind i din virtuelle kommunikation 272
Valg af virtuel kommunikationskanal 273
Proces med synkron, semisynkron og asynkron kommunikation 279
Det gode videomøde for den multikulturelle gruppe 283
Sammenfatning 288

Outro 291

Litteratur 293

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.