Forskningskommunikation | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Forskningskommunikation

En praktisk håndbog til eksperter og forskere

Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde?

Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation.

I en kompleks...

Læs mere

Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde?

Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation.

I en kompleks verden, hvor forskningsbaseret viden bliver vigtigere og vigtigere, samtidig med at mange taler om et postfaktuelt samfund, må du som ekspert og forsker stå fast på, at du har en solid og kvalitetssikret viden og at den viden er vigtig for det omkringliggende samfund og for kvalificeringen af den offentlige debat.

Håndbogen er baseret på forskning i strategisk kommunikation, medier, journalistik og ikke mindst forskningskommunikation. Med det udgangspunkt demonstrerer Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff, hvordan du som ekspert og forsker kan lægge en strategi for din forskningskommunikation.

Bogen rummer en række konkrete anbefalinger og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at kommunikere effektivt om din viden til den brede offentlighed.

Læs mere på forskningskommunikation.net

Gitte Gravengaard er kommunikationsforsker på Københavns Universitet, og Anders Monrad Rendtorff er mangeårig kommunikationsdirektør i en række store danske virksomheder. De har begge undervist i strategisk kommunikation og forskningskommunikation på danske universiteter.

Forfattersamarbejdet mellem den erfarne kommunikationsforsker og den erfarne kommunikationsdirektør er netop denne bogs store styrke og særkende.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
263 sider
Vejl. Pris
330,-
ISBN 9788759331460
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
263 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759336168

Anmeldelser

Underviser

"Oplagt til skrivebordet og sofa- og sengebordet for forskere og fagstærke formidlere. Bogen gennemgår forskningskommunikationens klassiske værktøjskasse, og læg dertil at forfatterne også selv har afdækket og udviklet indtil flere nye værktøjer, virkemidler og metoder, som ruster læseren til at klare nutidens mange forskelligartede formidlingsudfordringer." - Peter Bro professor, ph.d. og... Læs mere

Underviser

"Oplagt til skrivebordet og sofa- og sengebordet for forskere og fagstærke formidlere. Bogen gennemgår forskningskommunikationens klassiske værktøjskasse, og læg dertil at forfatterne også selv har afdækket og udviklet indtil flere nye værktøjer, virkemidler og metoder, som ruster læseren til at klare nutidens mange forskelligartede formidlingsudfordringer." - Peter Bro professor, ph.d. og leder af journalistuddannelsen på SDU

"Skal man som universitetsforsker være kommunikationsstrategisk eller er det alene en opgave for de få ildsjæle og for kommunikationsafdelingen? Denne bog viser, at man ikke behøver at være et naturtalent eller kommunikationsprofessionel for at arbejde målrettet med egen forskningskommunikation. Hvis man har en basal forståelse af kommunikationssituationen og mestrer nogle få centrale værktøjer, kan de fleste sagtens løfte kommunikationsopgaven." - Peter Kjær prorektor, ph.d., Roskilde Universitet

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 11
     Tak for input og engagement i bogens emne! 11

1. Introduktion til bogens tema og guide til din læsning 13
     Introduktion 15
     Fokus på forskningskommunikation via traditionelle og sociale medier 15
     Forskningskommunikation er en særlig type kommunikation 16
     Forskningskommunikation bliver stadig vigtigere 17
     Fokus på strategisk forskningskommunikation 17
     Udgangspunktet er forskningskommunikation i en dansk kontekst 18
     Bogen er en praktisk håndbog 19
     Gensidig forståelse er mere produktiv end fordomme 20
     Bogen er baseret på forskning og egne undersøgelser 21
     Lad dig inspirere, find din egen stemme, og prøv dig frem 22
     Sådan er bogen bygget op 23
     Sådan kan du tilrettelægge din læsning af bogen 25
     Spørgsmål til overvejelse 27

2. Forskningskommunikation - baggrund og perspektiv 29
     Introduktion 31
     Forskningskommunikation er et meget bredt begreb 31
     Eksperterne har en vigtig rolle i videnssamfundet 34
     Forskningskommunikation bliver en del af den dagsordenssættende proces 35
     Forskningskommunikation finder sted i et komplekst mediesystem 35
     Forskere er troværdige og uafhængige eksperter 37
     Hvorfor forskningskommunikation? 38
     Forskningskommunikation er også vigtigt set fra institutionens perspektiv 43
     Mange mål og ambitioner i spil på samme tid 44
     Hvad kan man som forsker være nervøs for? 45
     Ekspertdebatten udgør en del af konteksten omkring forskningskommunikation 49
     Offentligheden ønsker forskere i den offentlige debat og i medierne 50
     Det postfaktuelle samfund gør forskningskommunikation endnu vigtigere 50
     Fra forskningsformidling til forskningskommunikation - tre paradigmer 51
     Spørgsmål til overvejelse 60

3. Forskernes rolle i medierne 61
     Introduktion 63
     Forskere er typisk ekspertkilder i medierne 63
     Voldsom stigning i mediernes brug af eksperter 65
     Hvad udtaler forskerne sig om i medierne? 67
     Hvordan foregår samarbejdet mellem forskere og journalister? 70
     Hvordan forholder forskellige forskertyper sig til at optræde i medierne? 73
     Forskere og journalister: To forskellige professionelle kulturer 81
     Fra ny forsker til etableret kilde 83
     Skab og udnyt anledninger for at blive en etableret kilde 86
     Spørgsmål til overvejelse 88

4. Din forskningskommunikation - mål og strategi? 89
     Introduktion 91
     Fem faser i en strategiproces 92
     Fase 1: Skaf dig viden 93
     Fase 2: Skab en strategi 94
     Fase 3: Lav en plan 116
     Fase 4: Eksekvér planen 122
     Fase 5: Evaluér, reflektér og lær 124
     Hvordan gør man alt det her i praksis? 127
     Spørgsmål til overvejelse 130

5. Den gode historie som udgangspunkt for forskningskommunikation 131
     Introduktion 133
     Mediehistorier er historiefortælling 133
     Hvilken grundfortælling ønsker du at skabe om dig selv? 134
     Grundfortællingen er på et overordnet niveau 136
     og historiefortællingen til medierne skal være konkret 136
     Hvad gør du ved modhistorierne? 143
     Kan du acceptere journalistens historiefortælling? 144
     Den gode historie set fra journalistens synspunkt 145
     To grundlæggende historietyper 151
     Hvad er dit hovedbudskab? 151
     Skab et overblik over, hvad du vil 153
     Den gode historiefortælling skal være troværdig 154
     Spørgsmål til overvejelse 155

6. Medier er kanaler for forskningskommunikation 157
     Introduktion 159
     Nyhedsfødekæden i et hybridt mediesystem 160
     Hvilke medier og hvilke journalister er relevante? 161
     Hvor får journalisterne deres idéer fra? 165
     Kend forskel på news og views 165
     Mulighederne på sociale medier 167
     Hvordan kan du etablere dig som ekspert og thought leader på sociale medier? 169
     Professionel, personlig - eller privat? 173
     Hvad kan de forskellige sociale netværksmedier? 175
     Hvordan skaber du relevant indhold på sociale medier? 183
     Konkrete idéer til relevant indhold på de sociale medier 184
     En enkel hjemmeside er en fornuftig investering 188
     Sørg for en opdateret og præcis profil i PURE 189
     Spørgsmål til overvejelse 190

7. Samarbejdet mellem forsker og journalist 191
     Introduktion 193
     Push eller pull? Proaktiv eller reaktiv? 193
     Kontakt til en journalist kræver forarbejde 194
     Solohistorie eller bredt udsendt pressemeddelelse? 197
     Hvornår skal henvendelsen sendes? 198
     Hvordan skal du lave den konkrete henvendelse til journalisten? 199
     Når journalisten ringer - og du ikke ved det på forhånd 206
     Det hvide ringbind - lav et lille lager af historier 209
     At sige nej tak, hvis 212
     Ad hoc-optræden eller fast ekspert? 213
     Spørgsmål til overvejelse 214

8. Interviewet: før, under og efter 215
     Introduktion 217
     Før interviewet: De forudsigelige spørgsmål fra journalisten 217
     De positive og de kritiske historiefortællinger 218
     Forbered dig til interviewet 219
     Når interviewet er i gang 223
     Efter interviewet 233
     Hvis det går galt 236
     Opsummering: Før, under og efter interviewet 237
     Spørgsmål til overvejelse 237

9. Kommunikationsafdelingen og samarbejdet med forskerne 239
     Introduktion 241
     Kommunikationsafdelingens rolle er at skabe optimal positionering 241
     Forskeren og institutionen kan have forskelligt perspektiv på forskningskommunikation 242
     Hvad ved vi om samarbejdet mellem forsker og kommunikationsafdeling? 244
     Kommunikationsafdelingens overordnede aktiviteter for at støtte forskningskommunikation 246
     Nye måder at styrke samarbejdet mellem kommunikationsafdeling og den enkelte forsker på 248
     Andre tiltag til at styrke samarbejdet mellem kommunikationsafdeling og journalister 250
     Hvordan kan jeg blive en dygtigere kommunikationsrådgiver? 251
     Spørgsmål til overvejelse 255

Litteratur 257

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.