Familiebilleder | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Familiebilleder

Fortællinger og andre tilgange

Gå på opdagelse på bogens site: http://familiebilleder.samfundslitteratur.dk/
Gå på opdagelse i iBogen her: https://familiebilleder.ibog.samfundslitteratur.dk/

Familiebilleder er en flerfaglig bog om de nære relationer - nærmere bestemt om de måder, mennesker fra urtid til nutid har levet sammen på. Bogen trækker tråde langt tilbage, men...

Læs mere

Gå på opdagelse på bogens site: http://familiebilleder.samfundslitteratur.dk/
Gå på opdagelse i iBogen her: https://familiebilleder.ibog.samfundslitteratur.dk/

Familiebilleder er en flerfaglig bog om de nære relationer - nærmere bestemt om de måder, mennesker fra urtid til nutid har levet sammen på. Bogen trækker tråde langt tilbage, men koncentrerer sig især om at undersøge, hvad de omfattende kultur- og samfundsforandringer, der er indtruffet siden 16-1700-tallet, har betydet for familiens liv.

Bogen består af fortællinger, der bevæger sig ad to tematiske spor, som gang på gang krydser hinanden. Det første følger familien og familieforestillingernes forandring gennem menneskets natur- og kulturhistorie. Det andet fletter de skiftende opfattelser af seksualitet, krop og kærlighed ind.

Sigtet med bogen er at belyse, hvordan betingelserne for menneskers samliv og nære fællesskaber ændrer sig, når de kulturelle, religiøse, moralske, økonomiske, sociale og politiske forhold i samfundet skifter. Større indsigt i disse forhold og forandringer skulle gerne stimulere eftertænksomheden og evnen til at stille spørgsmål til fortiden.

Familiebilleder er den store historie anrettet i overskuelige bidder til undervisning i historie, kultur- og samfundsfag og kulturforståelse og ikke mindst lystlæsning.

Geert Alex Nielsen underviser i historie og dansk. Som forfatter og formidler har han gennem de seneste 15 år beskæftiget sig indgående med historiefortælling, kommunikation og kulturforståelse.

Bogen er også udgivet som iBog©, der muliggør en ny og anderledes anvendelse af bogen og dens mange ekstra materialer - for både undervisere og studerende.

OBS! For køb af klassesæt: kontakt forlaget på info@samfundslitteratur.dkForlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2017), 
224 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759328538
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2017), 
224 sider
Vejl. Pris
220,-
ISBN 9788759329962

Anmeldelser

Underviser

"Det er den mest gennemarbejdede og smukke undervisningsbog, jeg i mit lange liv som underviser på en pædagoguddannelse har mulighed for at benytte mig af. Den giver et kulturhistorisk indblik i familier, seksualitetsopfattelse og samtidigt giver den i blik på kunsthistorien i en dansk sammenhæng."

... Læs mere
Underviser

"Det er den mest gennemarbejdede og smukke undervisningsbog, jeg i mit lange liv som underviser på en pædagoguddannelse har mulighed for at benytte mig af. Den giver et kulturhistorisk indblik i familier, seksualitetsopfattelse og samtidigt giver den i blik på kunsthistorien i en dansk sammenhæng."

Cäcilia Maria Vestergaard, Lektor Pædagoguddannelsen UC Syd

"Bogen giver et godt indblik i familiestrukturer gennem tiderne og opfattelsen af seksualitet. I begge sammenhænge bliver køn en ret nærværende størrelse. Samtidig berører bogen også identitet som også er relateret til køn, seksualitet og mangfoldighed. Dejligt at bogens emner er underbygget og tydelig gjort ved de mange billeder/malerier - vi tror på at det vil give god mening for de studerende."

Bodil Heebøll, Adjunkt, cand.pæd. i generel pædagogik, UC Syd

Skjul beskrivelse
Medier

"Jeg har meget godt at sige om Familiebilleder. Det er en bog med gods i. Der er stærke analyser og en rød tråd. Der er mulighed for at arbejde i længden og i dybden - med variation - og originale kilder! Ideen med at lade familien være det bærende tema er også interessant, når værket er tænkt til samspil mellem Dansk A og Historie A. Dansk litteratur er jo fuld af spæn­dende... Læs mere

Medier

"Jeg har meget godt at sige om Familiebilleder. Det er en bog med gods i. Der er stærke analyser og en rød tråd. Der er mulighed for at arbejde i længden og i dybden - med variation - og originale kilder! Ideen med at lade familien være det bærende tema er også interessant, når værket er tænkt til samspil mellem Dansk A og Historie A. Dansk litteratur er jo fuld af spæn­dende tekster om familien. Desuden er familien et emne, som alle elever kan forholde sig til. Familiebilleder er bestemt værd at inddrage i både historie- og danskundervisningen." - Kristian Langhorn, Dansknoter

"En visuelt stærk fremstilling af de lange historiske linjer med fokus på familieliv, krop og seksualitet. Gennemgående for bogen er, at teksten er understøttet af et ualmindeligt fint og velvalgt billedmateriale. Bogen indeholder flere billeder end de fleste undervisningsbøger, bl.a. af rigtig mange interessante malerier, der er af høj kvalitet og er tilføjet gode billedtekster. Billederne giver liv og understøtter bogens fokus, og der er mange muligheder for diskussioner og arbejdsopgaver i timerne med udgangspunkt i bogens billeder. Her er Familiebilleder noget særligt." - Ulla Nedergård Pedersen, Noter

"Det er en glimrende bog, der viser et bredt repertoire af familiebilleder fra danske (kanon)malere som C.W. Eckersberg til anonyme middelalderportrætter og introduktion til feminismens nøgleteoretiker Judith Butler. Især er skriveopgaverne gode. Bogen er pædagogisk i sin kronologi med en tidslinje, der grafisk illustrerer årstallene i bogens indholdsfortegnelse." - Cecilie Rosdahl, Folkeskolen

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indhold

Indledning 11

DEL 1 · 20 fortællinger om de nære relationer og deres forandring

Kapitel I · Familiebånd og sociale relationer i stændersamfundet og længe, længe før 17
Fortælling 1 · Hvad er en familie og hvem er i familie? 18
   Et nutidigt afsæt 18
   Samfundets urcelle 18
   Menneskets kultur- og samfundshistorie 21

Fortælling 2 · Familier og børn i de tidlige bondesamfund 26
   På sporet af tidlige bopladser og boliger 26
   Indblik i bøndernes verden 28
   Nye magtforhold, færdigheder og erfaringsverdener 31

Fortælling 3 · Familier og individer i de antikke samfund 34
   Scenen sat 34
   Slægt, familieskab og husholdninger 36
   Sexliv og kønsforestillinger i de antikke kulturer 38
   Den antikke krop og den kristne kulturrevolution 41

Fortælling 4 · Middelalderliv 44
   Situationen år 500: Et uensartet Vesteuropa 44
   Tidlige bondekulturer i Nordeuropa 46
   Indgange til middelalderverdenen 49
   Kærlighed og sex 51

Fortælling 5 · Stor- eller kernefamilier? 55
   Far, mor og børn og hvad så med de gamle? 55

Fortælling 6 · Krop, magi, hekseri 57
   Renæssance og reformation 57
   Fokus på renæssance, hekseri og magi 59
   Heksegalskab i vildt udbrud 62
   Frugtbarhed, krop og køn 63

Fortælling 7 · Det bærende fællesskab 65 
   Slægt, familie og status i stændersamfundet 66
   Tidlige tegn på et ændret menneskesyn 66
   Ægteskab? Ikke for alle 70

Fortælling 8 · En broget kultur 74
   Oplysning, familieliv og folkelig kultur 74
   Tro mellem fornuft og følelse 77
   Fromme strømme 79

Kapitel II · Romantik og realiteter for børn og voksne i klassesamfundet 81
Fortælling 9 · Ægteskab og købmandskab 83
   Mellem dyd og lyst 83
   Dyden i midten 85

Fortælling 10 · Sædvaner og sanselighed 88
   Det helt sædvanlige og det mere dristige 88
   Moral og adfærdsregulering blandt borgere og bønder 89
   Bondehusholdninger, fællesskab og familieliv 91

Fortælling 11 · Borgerfamilier i klassesamfundet 94
   Ind til kernen 94

Fortælling 12 · Kernefamilier i arbejderklassen 98
   Husmødre i en nøglerolle 98
   Arbejderfamilierne får et privatliv 100

Fortælling 13 · Ved indgangen til et Barnets århundrede 106
   Visioner for fremtiden 106
   Vindue til 1900-tallets nye generationer 108
   Det nye århundredes skolesystem 109

Fortælling 14 · Moderne kvinder i med- og modgang 112
   Mellem nye kvindebilleder og traditionelle forventninger 112

Fortælling 15 · Sexliv og samfundsmoral 115
   Kampen om kvindekroppen 115

Kapitel III · Små og i stigende grad forskellige fællesskaber i forbrugersamfundet 119
Fortælling 16 · Unge familier på vej mod nye udfordringer 121
   Glansbilleder og krisetendenser 121
   Økonomisk fremgang og nye muligheder på arbejdsmarkedet 124
   Nye muligheder nye udfordringer 126

Fortælling 17 · Barndom og ungdom i forbrugersamfundet 130
   Barndommen kort 130
   Barndom, ungdom, voksenverden 132

Fortælling 18 · Familieformer og hverdagsliv i det multikulturelle Danmark 134
   Kulturel mangfoldighed 134
   Hverdagslivet til daglig forhandling 137

Fortælling 19 · Samliv, kønskamp og krop i forbrugersamfundet 142
   Hul igennem for moderne værdier 142
   Dreng, pige mand, kvinde 145

Fortælling 20 · Det enkelte individ og den globale familie 150
   Status nu og scenarier for fortsættere 150
   Fire udfordrende megatrends 152
   Scenario 1: Menneskedyret i den fagre nye biotek-verden 152
   Scenario 2: Et liv med total individualisering og evig jagt på behovstilfredsstillelse 154
   Scenario 3: Familien og sammenbruddet for verden, som vi kender den 156
   Scenario 4: En verden med samskabelse, bæredygtig velfærd og familiepolitik 157

DEL 2 · Kultur-, religions- og samfundsvidenskabelige aspekter

Ritualernes verden 163 
   Indefra og udefra 163
   Mellem ritualer og myter 169

I myternes land 170
   Mellem myter og ritualer 170
   Ægteskab og skabelsesmyter 172
   I den kristne tradition 172
   Om skabelse og det skabte i Koranens vers-univers 177
   Spor efter græsk, romersk og nordisk mytologi 179
   Moderne tilgange til myterne 181

Familien som sociologisk genstandsfelt 187
   Familie? Hvad nu? 187
   Eftermoderne familieundersøgelser 189

Tilgange til identitet og identitetsforståelser 194 
   Indkredsning af identitetsbegrebet 194
   Udviklingsorienterede identitetsopfattelser 195
   Foranderlige og endda fuldstændigt flydende identiteter 197
   Identitetsforestillinger gennem historien 201
   De gældende antagelser 201
   Udblik mod nye horisonter 202

Historiefortælling på baggrund af kritisk research 206
   Alsidigt input og så 206
   Historisk research 207
   En kritisk faglig tilgang til historisk materiale 207

Historiefortælling som erkendelses- og formidlingsform 211
   At skrive historie 211
   Skriv historie skriv i historie 212
   Historiefortælling som faglig skrivning 212

Fra bog til hjemmeside 215
   Bindeled til bonusmaterialer 215
   Skriftlige opgaver til fælles glæde og indbyrdes inspiration 218

Billedoversigt 220

Stikordsregister 221

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.