Den styrkede pædagogiske læreplan | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Den styrkede pædagogiske læreplan

Baggrund, perspektiver og dilemmaer

Der har i Danmark eksisteret læreplaner for dagtilbudsområdet siden 2004. Men med den nylige indførelse af en ny styrket læreplan er der tale om seks helt nye læreplanstemaer, bundet sammen af et fælles pædagogisk grundlag.

Med denne bog gives der et indblik i nogle af de baggrunde, perspektiver og dilemmaer, der knytter sig til den nye...

Læs mere

Der har i Danmark eksisteret læreplaner for dagtilbudsområdet siden 2004. Men med den nylige indførelse af en ny styrket læreplan er der tale om seks helt nye læreplanstemaer, bundet sammen af et fælles pædagogisk grundlag.

Med denne bog gives der et indblik i nogle af de baggrunde, perspektiver og dilemmaer, der knytter sig til den nye styrkede læreplan. Hvori består det styrkede? Hvordan adskiller de nye temaer sig fra de gamle? Hvilke hensigter ligger bag de ændringer, der er sket? Og hvilke overvejelser i forhold til den konkrete pædagogiske praksis giver de nye temaer anledning til?

Bogen er bygget op omkring de seks nye temaer, og kapitlerne er skrevet af en række af de fagpersoner, der har været involveret i arbejdet med at definere den nye læreplan.

Bidragsydere: Lise Jönsson, Annegrethe Ahrenkiel, Thorleif Frøkjær, Malene Slott Nielsen, Anja Hvidtfeldt Stanek, Christina Haandbæk Schmidt, Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, Andreas Rasch-Christensen og Sisse Winther Oreskov
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
204 sider
Vejl. Pris
220,-
ISBN 9788759331378
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
204 sider
Vejl. Pris
159,-
ISBN 9788759335031

Anmeldelser

Underviser

"Styrkerne er for mig, at se Aabros åbningskapitel og Staneks afslutningskapitel, da de i høj grad sætter læreplanerne ind i en historisk kontekst og giver de studerende en mulighed for, at forholde sig kritisk analyserende til læreplanerne. Det er vigtigt, da læreplanernes betydning ellers nemt kan blive forstået ret ukritisk og instrumentelt. Her bliver de sat ind i sammenhæng og vises at... Læs mere

Underviser

"Styrkerne er for mig, at se Aabros åbningskapitel og Staneks afslutningskapitel, da de i høj grad sætter læreplanerne ind i en historisk kontekst og giver de studerende en mulighed for, at forholde sig kritisk analyserende til læreplanerne. Det er vigtigt, da læreplanernes betydning ellers nemt kan blive forstået ret ukritisk og instrumentelt. Her bliver de sat ind i sammenhæng og vises at der kan anlægges mange forskellige perspektiver på læreplaners betydning for børn og det pædagogiske personale i dagtilbud. De enkelte kapitler om hvert læreplanstema er klart anvendelige for de studerende, når de skal forholde sig til læreplanstemaerne." - Jimmy Krab, PH Absalon Pædagoguddannelsen Roskilde.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
Af Christian Aabro
Den første læreplan for dagtilbud 10
Behovet for en ny styrket læreplan 12
Masteren: Et nyt pædagogisk grundlag 13
Den endelige udgave af det pædagogiske grundlag 20
Læreplanens dobbelte formål 21
Om bogens bidrag 22
Referencer 25

Kapitel 1
Om baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan 27
Af Andreas Rasch-Christensen
Evalueringer af den tidligere læreplan 30
Internationale tendenser og forskningsresultater 31
Pædagogiske værdier og det pædagogiske grundlag 33
Anvendelse 36
Læreplanen er kompleks, og det er godt 38
Referencer 39

Kapitel 2
Alsidig personlig udvikling 43
Af Ditte Winther-Lindqvist og Christian Aabro
Dannelse og den danske børnehavetradition 44
Om alsidig personlig udvikling i et udviklingspsykologisk perspektiv 47
Engagement 56
Livsduelighed 58
Gåpåmod 59
Deltagelseskompetence 60
En afsluttende anbefaling 61
Referencer 61

Kapitel 3
Social udvikling 65
Af Annegrethe Ahrenkiel
Det sociales dobbelte betydning 65
Socialitet og socialisering 66
Fra kompetencer til udvikling 67
Centrale begreber i læreplanstemaet 68
Demokrati og medindflydelse 69
Empati 71
Legens betydning 74
Det fremadrettede arbejde med social udvikling 77
Referencer 79

Kapitel 4
Kommunikation og sprog 83
Af Malene Slott og Christina Haandbæk Schmidt
Tidlig indsats 84
Temabeskrivelsen "Kommunikation og sprog" 88
Interaktioner 89
Sproglige rollemodeller 90
Fællesskaber 91
Afsluttende anbefalinger 93
Referencer 94

Kapitel 5
Krop, sanser og bevægelse 97
Af Sisse Winther Oreskov
Med kroppen i centrum 98
Kropslighed og dannelse 99
Sanseintegration 103
Læringsmiljøer, der bevæger 105
Rutiner 106
Børneinitierede aktiviteter 106
Vokseninitierede aktiviteter 108
Pædagogen som rollemodel 109
Børn med sansemotoriske vanskeligheder 110
Den risikofyldte leg 111
Rolig kontakt til kroppen 112
Afrundende betragtninger 113
Referencer 114

Kapitel 6
Natur, udeliv og science 119
Af Thorleif Frøkjær
Hvorfor er natur og udeliv vigtigt? 121
Pædagogens rolle 122
Baggrund for et skærpet tema 123
Science 124
Læringsmål i den styrkede pædagogiske læreplan 127
Konkrete eksempler på arbejdet med matematisk opmærksomhed 130
Hvordan oplever børn bæredygtighed? 133
Hvordan udvikles et fremtidigt miljøengagement? 135
Afslutning og en ny begyndelse 136
Referencer 138

Kapitel 7
Kultur, æstetik og fællesskab 143
Af Lise Jönsson Koumaditis
Børn og kultur 144
Temabeskrivelsen 147
Pædagogisk arbejde med "Kultur, æstetik og fællesskab" 152
Referencer 156

Kapitel 8
Når læringsbegrebet går over sine bredder 159
Af Anja Hvidtfeldt Stanek
Læringsbegrebets indtog i pædagogisk praksis 159
Det fælles pædagogiske grundlag 166
Et snævert læringsbegreb, der går over sine bredder 170
Er den kritiske stemme forstummet? 172
Referencer 173

Appendiks
Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer 177
Bilag 1. Beskrivelse af læreplanstema nr. 1: Alsidig personlig udvikling 182
Bilag 2. Beskrivelse af læreplanstema nr. 2: Social udvikling 185
Bilag 3. Beskrivelse af læreplanstema nr. 3: Kommunikation og sprog 188
Bilag 4. Beskrivelse af læreplanstema nr. 4: Krop, sanser og bevægelse 191
Bilag 5. Beskrivelse af læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science 194
Bilag 6. Beskrivelse af læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik og fællesskab 197

Bogens forfattere 201

Register 203

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.