Den skinbarlige virkelighed | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Den skinbarlige virkelighed

Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi...

Læs mere

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer og virksomheder, hos grupper og individer.

Der er lagt vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske data. Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces fra projektets idéfase til rapportering og formidling af undersøgelsesresultaterne.

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er især til studerende, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter indenfor samfundsvidenskaberne, erhvervsøkonomi, administration og beslægtede områder.

Denne 6. udgave er blevet opdateret med flere og mere dybdegående eksempler, bedre læsbarhed og opdaterede henvisninger til digitale redskaber, ligesom de juridiske afsnit er ajourført i forhold til ny lovgivning. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
6. udgave (2019), 
347 sider
Vejl. Pris
349,-
ISBN 9788759329597

Yderligere information

Den skinbarlige virkelighed indgår i pensum på mange uddannelser, bl.a.:

  • Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

  • HD 1. del, erhvervsøkonomisk metode, Handelshøjskolen i Århus

  • Det virtuelle HD-suppleringsfag, Handelshøjskolen i København

  • Ergoterapeutuddannelsen, ergoterapiteori og metode, Ergoterapeut- og fysioterapeutskolen i Århus

  • MPA, Samfundsvidenskabelig metode, Høgskolen i Nordtrøndelag, Norge

  • HD 1. del, økonomi og IT, Handelshøjskolecenteret 

  • HD i organisation og ledelse på Aalborg Universitet

  • Kandidatuddannelsen i journalistik, Syddansk Universitet (cand.public.)

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Annette Kjølby på ak@samfundslitteratur.dk.