Børn og unge med diagnoser | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Børn og unge med diagnoser

- en grundbog til pædagoger

Kirsten Elisa Petersen (red.), Anne Morin (red.) og Bjørg Kjær (red.)

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter pædagogernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe...

Læs mere

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter pædagogernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge.

Denne bog behandler problemstillingen ud fra et dobbeltperspektiv. Det ene perspektiv retter opmærksomheden mod børnene og de unge, og hvordan de hyppigst forekommende diagnoser manifesterer sig i den pædagogiske praksis, mens bogens andet perspektiv belyser pædagogernes arbejde med og samarbejde om disse børn og unge. Med dette afsæt er det bogens formål at indkredse svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er det for problemstillinger, som pædagogerne i og på tværs af forskellige institutionelle sammenhænge oplever, knyttet til det pædagogiske arbejde med denne gruppe børn og unge?
  • Hvordan støtter og hjælper pædagoger i hverdagens pædagogiske praksis denne gruppe børn og unge?
  • Hvordan oplever børn, unge og forældre det pædagogiske arbejde og samarbejdet med pædagoger i forhold til at støtte og hjælpe denne gruppe børn og unge?

Bogen retter sig særligt mod pædagoger samt studerende og undervisere på landets pædagoguddannelser, hvor den især kan anvendes i forbindelse med studier i dagtilbud, børne- og ungeområdet, såvel som social- og specialpædagogik.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
221 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759339145
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
221 sider
Vejl. Pris
234,-
ISBN 9788759342725

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Indledning 13
Kirsten Elisa Petersen, Anne Morin og Bjørg Kjær

FØRSTE DEL
Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver

1. Diagnoser i et historisk perspektiv 25
Bolette Frydendahl Larsen og Bjørn Frithiof Hamre

2. Viden om pædagogens arbejde med børn og unge med diagnoser 39
Kirsten Elisa Petersen

3. Diagnoser i et kulturantropologisk perspektiv – med autisme som eksempel 67
Bjørg Kjær

ANDEN DEL
Klinisk psykiatriske og psykologiske perspektiver

4. Børns særlige behov forstået som deres invitationer til omgivelserne 85
Søren Hertz og Jørn Nielsen

5. De hyppigste psykiske lidelser og diagnoser i barn- og ungdommen 99
Erik Simonsen og Stine Simonsen Puri

6. Neuropsykologiske perspektiver på børn og unge med diagnoser 119
Louise Bøttcher

7. Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge med diagnoser 135
Anne Morin

TREDJE DEL
Praksisperspektiver – pædagogers arbejde i forskellige institutionelle sammenhænge

8. Pædagogens opgave i forhold til børns trivsel og mistrivsel i dagtilbud 153
Anne Marie Villumsen og Anette Boye Koch

9. Børn med diagnoser i specialiserede dagtilbud – når det særlige bliver en del af det almene 167
Heidi Kusk Nilsson og Søren Langager

10. Børne- og forældreperspektiver på pædagogers bekymringer 183
Emil Falster

11. Køn, etnicitet og diagnosetænkning i børnehave- klassen 199
Kira Saabye Christensen

Bogens forfattere 217

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.