At analysere med Gilles Deleuze | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

At analysere med Gilles Deleuze

En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund

Del af serien Umulige tænkere

Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Gilles Deleuze for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser? Det forsøger denne bog at give svar på.

At analysere med Gilles Deleuze. En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund tager udgangspunkt i Deleuzes læsninger af særligt...

Læs mere

Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Gilles Deleuze for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser? Det forsøger denne bog at give svar på.

At analysere med Gilles Deleuze. En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund tager udgangspunkt i Deleuzes læsninger af særligt filosoffer­ne Henri Bergson, Friedrich Nietzsche og Baruch de Spinoza. Den følger, hvordan hans tænkning får en samfundsvidenskabelig vending i samarbejdet med Félix Guattari, særligt i værkerne Tusind Plateauer og Anti-Ødipus. Her står kampen mellem en identitets- eller Stats­tænkning, som Deleuze (og Guattari) udfordrer med en nomadisk forskelstænkning. På den baggrund introducerer bogen skizoanaly­sen, herunder centrale begreber som maskinen, begærsproduktion, tilblivelse, glædes- og tristhedspraktikker.

Gennem fire korte analyseeksempler viser bogen, hvordan de teore­tiske indsigter kan bruges analytisk. De tre første eksempler handler om skolen, dens politik, dens elever og ansatte (men har bredere relevans til analyser af velfærdsprofessioner og -organisationer), mens det fjerde er en bredere kapitalismeanalyse.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
141 sider
Vejl. Pris
95,-
ISBN 9788776831691
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
141 sider
Vejl. Pris
70,-
ISBN 9788776831820

Anmeldelser

Medier

"Generelt er der mange gode takter i 'At analysere med Gilles Deleuze' og livtaget med en »umulig tænker« er overordnet givende og inspirerende" - Dansk Sociologi 


Læs mere
Medier

"Generelt er der mange gode takter i 'At analysere med Gilles Deleuze' og livtaget med en »umulig tænker« er overordnet givende og inspirerende" - Dansk Sociologi 


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Kapitel 1. Introduktion 5
     Hvem var Gilles Deleuze? 8
     Deleuzes forfatterskab 9
     De mange mulige Deleuze-læsninger - og en læsevejledning til denne bog 13

Kapitel 2. Det filosofiske grundlag: Immanens, perspektivisme og affirmativ aktivisme 17
     At skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes 18
     Immanent ontologi, perspektivistisk etik og glædesaffirmativ politik 22

Kapitel 3. Det samfundsvidenskabelige grundlag: Statstænkningen og den nomadiske forskelstænkning 37
     Statstænkning vs. nomadisk tænkning 38
     Forholdet til kapitalismen, staten og markedet 44

Kapitel 4. Den begrebslige værktøjskasse: Skizoanalysen, maskiner og andet 51
     Skizoanalysen som analysestrategi 52
     At balancere mellem strata og Legemet uden Organer: En besindighedens kunst 56
     Værktøjskassen, dens begreber og begrebsproduktion 61

Kapitel 5. Deleuze (og Guattari) på arbejde 73
     Analysestrategisk overblik for skizoanalytikeren 73
     Deleuze og Guattari på arbejde: 3+1 analyseeksempler 78
     Eksempel 1. Den professionelle og kompetencenomaden: At tænke i trærodsstruktur eller nytænke med rhizomet 79
     Eksempel 2. Hypotesen om en transformation fra disciplinære samfund i retningen af kontrolsamfund 90
     Eksempel 3. At tænke skole og læring som overgang fra signifierende i retning af postsignifierende regimer 96
     Eksempel 4. Noologi, kapitalisme og det opløste individ 111
     ... Og hvad kan skizoanalysen så? 125

Kapitel 6. Konklusion 127

Referencer 131
     Litteratur til samfundsvidenskaberne 135

Indeks 139

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.