Akademiske fraser | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Akademiske fraser

til opgaver, projekter og artikler

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise eller redigere andres tekst - så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.

Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder, og de bruges til at...

Læs mere

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise eller redigere andres tekst - så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.

Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder, og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger, og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.

Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.

Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.

Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.

Formulér dig godt med fraser!


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
148 sider
Vejl. Pris
180,-
ISBN 9788759334843
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
148 sider
Vejl. Pris
132,-
ISBN 9788759338414

Anmeldelser

Underviser

"Bogen har en god og overskuelig længde, der gør den... Læs mere

Underviser

"Bogen har en god og overskuelig længde, der gør den nem at orientere sig i og anvende som opslagsværk under konkret opgaveskrivning. (…) De teoretiske dele af bogen er især relevant på de første semestre, mens de konkrete eksempler på formuleringer, der kan og bør anvendes i forskellige dele af en akademisk opgave kan anvendes løbende igennem studiet" - Laura Wettendorff, Psykologi studerendeSkjul beskrivelse
Medier

✓✓✓ " (…) for den... Læs mere

Medier

✓✓✓ " (…) for den akademisk ambitiøse, der i forbindelse med efter- eller videreuddannelse – for eksempel en mastergrad – skal skrive akademisk, kan "Akademiske fraser" vise sig nyttig." - Uddannelsesbladet  https://www.uddannelsesbladet.dk/anmeldelser/2021/akademiske-fraser-til-opgaver-projekter-og-artikler


Skjul beskrivelse

Yderligere information

11 Forord
     11 Hvad er akademiske fraser?
     12 Fraser er mere end floskler og klichéer
     13 Hvorfor er akademiske fraser vigtige for akademisk skrivning?
     13 Genre, strukturelementer og træk
     14 Gamle fraser til nye tekster?
     15 Hvorfor har vi skrevet bogen?
     16 Brug bogen: Hvem, hvad, hvornår?
     17 Læsevejledning
     18 Tak
     18 Mangler du bestemte fraser i bogen?

Del 1 · Introduktion og teori

21 Introduktion
     21 Frasesamlingens empiriske grundlag
     22 Frasesamlingens begrebs- og forskningsmæssige grundlag
     25 Frasesamlingens model: Genre, strukturelementer, træk og fraser

27 Genre, videnskabelighed, elementer, træk og fraser
     28 Genre
     28 Genrer er mønstre med variationer
     29 Genren er videnskabelig
     30 Strukturelementer
     32 Variable elementer i den akademiske genres struktur
     33 Teksthandlinger og fraser
     37 Træk
     41 Fraser formidler træk, struktur og genre
     43 Brug fraserne med omtanke: Norm og variation

Del 2 · Frasesamling

47 Fraser til indledning
     48 Træk: Undersøgelsens udgangspunkt og kontekst
     50 Træk: Undersøgelsesspørgsmål, formål
     52 Træk: Undersøgelsens redskaber
     54 Træk: Undersøgelsens opbygning
     55 Sproglige opmærksomhedspunkter

57 Fraser til litteraturgennemgang
     57 Træk: Litteraturgennemgangens fokus, formål og brug
     58 Træk: Søgning og udvælgelse af litteratur
     59 Træk: Afgrænsninger i litteraturvalg
     60 Træk: At påpege mangel, et videnshul
     61 Træk: At tage afsæt i andres arbejde og positivt bygge videre på det
     63 Træk: Tage afsæt i andres arbejde: uenighed, kritik
     64 Træk: Kvalificering af resultatet af litteraturgennemgang
     65 Sproglige opmærksomhedspunkter

67 Fraser til teori og begreber
     67 Træk: Valg af og introduktion til teori og begreb
     69 Træk: Definition af begreb
     70 Træk: Forklaring af brug af teori/begreb i egen tekst
     71 Træk: Forholde sig til (dele af) teori/begreb
     72 Sproglige opmærksomhedspunkter

75 Fraser til metodeafsnit: Metoder, empiri og fremgangsmåde
     76 Træk: Valg af metode(r) til udvælgelse og indsamling af empiri med begrundelse(r) og formål
     77 Træk: Afgrænsning af empiri
     78 Træk: Valg af analysemetode(r) med begrundelser
     81 Træk: Valg af metoder til vurdering, handling, design, implementering, med begrundelser
     81 Træk: Beskrivelse af undersøgelsens fremgangsmåde
     83 Sproglige opmærksomhedspunkter

85 Fraser til analyse og resultater
     85 Træk: Analysens introduktion – genstand/formål/ fokus
     86 Træk: Analysens, forløb, fremgangsmåde + evt. redskaber (teori, begreber, metoder)
     88 Træk: Delanalyser, enkelte analyseresultater
     89 Træk: Analysens resultat, opsamling
     90 Træk: Tabeller, kurver m.m. som formidling af analyseresultater
     91 Træk: Fortolkning, forståelse, forklaring af resultater og fund
     93 Sproglige opmærksomhedspunkter

95 Fraser til diskussion
     97 Metodediskussion
     97 Træk: Fokus i metodediskussionen, gentagelse af vigtigste resultater og fortolkninger
     98 Træk: Metodens og datagrundlagets begrænsninger
     99 Træk: Sammenligning med andres resultater
     100 Træk: Forklaring på resultater og fortolkninger og på forskelle i forhold til andres resultater
     101 Træk: Konsolidering af egne resultater og fortolkninger
     102 Indholdsdiskussioner
     103 Træk: Angive fokus/tema
     103 Træk: Forskelle på/uenigheder med egne og andres resultater/positioner
     104 Træk: Forklaring på forskelle og uenigheder
     105 Træk: Opsamling og konklusion på diskussionen
     105 Sproglige opmærksomhedspunkter

107 Fraser til konklusion
      108 Træk: Reference til undersøgelsens udgangspunkt og formål
      109 Træk: Konklusionens faglige grundlag, analyse og resultater
      110 Træk: Konklusion og bidrag
      111 Træk: Konklusionens gyldighed, dækning, rækkevidde, forbehold, styrker, begrænsninger
      112 Sproglige opmærksomhedspunkter

113 Fraser til perspektivering
      113 Træk: Reference til undersøgelse, analyse, resultater, konklusion
      115 Træk: Perspektivering
mangel på viden, forskning
      117 Træk: Perspektivering – betydning for praksis
      118 Træk: Perspektivering
forudsætninger
      119 Træk: Perspektivering – anbefalinger
      120 Sproglige opmærksomhedspunkter

121 Fraser på tværs af afsnit
       121 Fraser til metakommunikation
       122 Træk i videnskabelig metakommunikation
       123 Tekstlig metakommunikation

127 Fraser der fremhæver, eller som udtrykker forbehold
       127 Træk: Fremhævelser
       128 Træk: Fremhævelsesord i kvantitative undersøgelser
       129 Træk: Forbehold

133 Fraser i argumentation

135 Fraser der refererer til kilder

139 Fraser til henvisninger til tabeller, diagrammer, illustrationer m.m.

143 Resurser og litteratur
      143 Akademiske frasesamlinger på engelsk
      143 Litteratur
147 Stikord til eksempler på fraser

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.