Afkod akademiske artikler | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Afkod akademiske artikler

AFKOD AKADEMISKE ARTIKLER giver dig en håndgribelig og overkommelig vejledning i at læse, forstå og anvende akademiske artikler.

 Akademiske artikler er centrale for den videnskabelige verden og for den forskningsbaserede undervisning. De formidler et solidt kendskab til et fagområde og bidrager med ny viden.

 Genren skræmmer imidlertid mange...

Læs mere

AFKOD AKADEMISKE ARTIKLER giver dig en håndgribelig og overkommelig vejledning i at læse, forstå og anvende akademiske artikler.

 Akademiske artikler er centrale for den videnskabelige verden og for den forskningsbaserede undervisning. De formidler et solidt kendskab til et fagområde og bidrager med ny viden.

 Genren skræmmer imidlertid mange læsere væk. Artiklerne er nemlig skrevet af forskere til forskere, og indholdet kan derfor være svært at omsætte til læring på studiet eller viden i praksis.

Bogen forklarer, hvad akademiske artikler er, hvilke elementer de består af, hvilke artikeltyper der findes, og hvordan artiklerne kan anvendes.

 Forfatteren understreger, hvordan det er vigtigt at tage sig tid til at afkode og forstå indholdet gennem aktiv dyb læsning af artiklen, og introducerer to redskaber til arbejdet med dette, nemlig annotationer og artikelnoter. Begge dele illustreres gennem konkrete eksempler.

 AFKOD AKADEMISKE ARTIKLER er først og fremmest skrevet til studerende på forskningsbaserede videregående uddannelser, men den er også en god hjælp for alle andre, der ønsker at læse, forstå og anvende akademiske artikler i arbejds- eller læringssammenhæng.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2017), 
118 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759325728
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2017), 
118 sider
Vejl. Pris
132,-
ISBN 9788759329399

Anmeldelser

Underviser

"Bogens indhold er meget velegnet til Det tværprofessionelle modul og til Professionsviden og forskning samt BA modulet i alle tre specialiseringer på pædagoguddannelsen." - Anette Bøjgaard Schleicher, Adjunkt, MA i socialpædagogik og forfatter, Pædagoguddannelsen UCL

... Læs mere
Underviser

"Bogens indhold er meget velegnet til Det tværprofessionelle modul og til Professionsviden og forskning samt BA modulet i alle tre specialiseringer på pædagoguddannelsen." - Anette Bøjgaard Schleicher, Adjunkt, MA i socialpædagogik og forfatter, Pædagoguddannelsen UCL

"Jeg har virkelig haft glæde af at bruge bogen som inspiration til min undervisning i "Læsning af faglige artikler". Desuden mener jeg, at bogen også kan være udmærket inspiration til dem, der selv har lyst til at SKRIVE en akademisk artikel. Især kapitel 2, 3, 5 og 6 har været en virkelig god inspiration for de studerende både ifht at forfatte og afkode artikler. Jeg har brugt bogen i min undervisning i læsning af artikler - men også brugt den, når jeg underviser Sundhedsplejersker i at skrive artikler på baggrund af deres afsluttende opgave på uddannelsen." - Mette Nielsen, lektor og uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indhold

Forord 11

DEL 1 · HVAD ER STILISTIK?

1. Stilistik når formen taler 15

Deskriptiv stilistik 15

Distinktiv stilistik 16

Retslingvistik (kriminallingvistik) 18

2. Lydene 21

Konsonanters og konsonantgruppers gnidningsmodstand 21

Vokalernes sang 23

Vokalspil 24

Gentagelsens magt 25

Gentagelsesspil 26

Remser 26

Trylleformler 28

Besværgelser med indhold 29

Ordpar 30

3. Harmoniske figurer 33

Allitteration 34

Anafor 34

Antitese 35

Assonans 37

Halvrim 37

Ende- eller stavelsesrim 38

Epanastrofe 38

Epifor 39

Gradation 40

Kiasme 41

Falsk kiasme eller piasme 42

Parallelisme 42

Pleonasme 43

Symploke 43

Tautologi 43

4. Ordene 45

Aktivt og passivt ordforråd 45

Stilbrud, stilblanding 46

Synonymer 48

Ældre og højtidelige ord 49

Nyskabelser i ordforrådet 52

Hvad er nye ord? 52

Modeord 54

Forstærkerord 56

Bandeord og ukvemsord 56

Slang 58

Ordspil 59

Fagord termer 59

Argot og jargon 61

Metaforer 62

Sammenligning versus metafor 63

Begrebsmetaforer 64

Orienteringsmetaforer 64

Synæstesi 65

Metonymier 65

Døde metaforer 66

Klicheer 66

5. Ordklasserne 69

Substantivernes vægtfylde 69

Verbernes gøren og laden 71

Modalverbernes empati 72

Adjektivernes overtalende beskrivelser 73

I skønlitteratur 74

Efterstillet attributivt adjektiv 74

Fag- og saglitteratur 75

Adverbiernes forbehold og holdninger 77

Artiklernes usynlige nærvær 80

Konjunktionernes røde tråd 81

Sideordnende konjunktioner 82

Polysyndese 82

Asyndese 83

Underordnende konjunktioner 84

Begge typer konjunktioner sammen i skønlitteratur 85

6. Sætningerne 87

Paratakse lav dybde 87

Lavlixsprog 89

Hypotakse dyb struktur 91

Forvægt (syntetisk syntaks) 92

Forvægt i ordstillingen 93

Bagvægt (analytisk syntaks) 93

Midtervægt (syntetisk syntaks) 94

Ligefrem og omvendt ordstilling 96

DEL 2 · TEKSTEKSEMPLER STILISTIK I ARBEJDE

1. Skriftsprog 99

Journalistiske tekster 99

Tekster på sociale medier 102

Mailsprog 103

Sms 107

Twitter 108

Blogs 110

Samlet om skærmtekster 111

Kancellistil 111

Forretningsbreve 115

Rykkerbreve 116

Reklametekster 121

Kampagnetekst 125

Reklamesloganer 126

Flere stilistiske greb i ét slogan 129

Leksikonsprog 129

Samlet om leksikonsprog 135

Bibeltekster 135

Sammenlignende stilistisk beskrivelse 137

Ordvalget 137

Syntaksforskelle 139

Minilekter 140

Hvad er en minilekt? 140

Militærets minilekt 141

Militære termer 142

Militært gruppesprog (argot/jargon) 142

Radiokommunikation 143

Kort og klart 144

Det fonetiske alfabet 146

2. Talesprog versus skriftsprog 149

Talesprog 150

Talesprogstræk 151

Dialekt 152

Intonation 152

Talesprogets syntaks 153

Helsætningsordstilling i ledsætninger 153

Selvafbrydelser, selvrettelser og sætningssammenbrud 154

Anakoluti 154

Pausesignaler 155

Kontaktsøgende spørgeord 155

Opsamlinger 156

Sætningskløvning 156

Opremsning 156

Medieskriftsprog 157

Talt skriftsprog 158

Højttalerdansk 159

Vejrudsigtdansk 162

Oversættelse af talesprog til skriftsprog? 163

Litteraturliste 165

E-værker 166

Emneliste 167

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.