Peter Stray Jørgensen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Peter Stray Jørgensen

Bøger af forfatteren

15/5 2007 | Samfundslitteratur
Hæftet instruerer i forskellige læsemåder tilpasset forskellige formål med læsningen: Overblikslæsning, skimning, selektiv læsning m.fl. Og der er gode råd til forskellige læsesituationer:...
- en læreRbog
22/9 1999 | Samfundslitteratur
Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en lærerbog er nyeste bind i serien Universiteter i udvikling. Bogen viser, hvordan lærere gør de studerende bedre til at skrive selvstændige opgaver...
- lærerens bog
Bacheloropgaven i læreruddannelsen er et forslag til, hvordan du som seminarielærer kan arbejde med vejledning og vurdering af lærerbacheloropgaven.De vigtigste emner som tages op, er:-...
Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis giver konkrete råd til og retningslinjer for den type eksaminer, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:- Synopsiseksamener - Forsvar...