Mette Vedsgaard Christensen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Mette Vedsgaard Christensen

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
1.-6. klasse
10/6 2014 | Samfundslitteratur
Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 1.-6. klassetrin. Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at...
Grammatik er mere end regler, skriftsprogsnormer og korrekthed. Først og fremmest er grammatik sprogets ressourcer til at skabe kommunikativ mening i forskellige kontekster og dermed et redskab for...