Daniel Eriksen | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Daniel Eriksen

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
25/2 2020 | Kompendieforlaget
Formålet med dette kompendium er at give de studerende et detaljeret og samtidig overskueligt overblik over pensum i faget Erstatning og Kontrakt på jurauddannelsen på Københavns Universitet. Det vil...
18/1 2013 | Kompendieforlaget
Kompendiet er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter.  Udover...