Ulla Marie Bondebjerg | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

ubondebjerg@gmail.coms billede
Ulla Marie Bondebjerg
ULLA BONDEBJERG, f. 1948 er lektor emeritus i samfundsfag og historie fra Østre Borgerdyd Gymnasium. Hun har udgivet flere lærebøger til gymnasiet, bl.a. Leve Kommunen! (1975) og Europa i revolution 1789-1871(1988) samt den meget brugte Medier og samfund (1990, med Ib Bondebjerg). Hun har endvidere udgivet debatbogen Kendskab giver venskab – en bog om nydanskere (2015 med Ida Nilsson).

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
5/10 2017 | Samfundslitteratur
DANSK FILM OG KULTUREL GLOBALISERING beskriver og analyserer den globalisering af det danske samfund, som er sket siden 1970'erne, med særlig vægt på de konflikter, kulturmøder og globale...