Vibe Strøier | Samfundslitteratur

Search form

left side

Vibe Strøier

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- det personlige lederskab
15/12 2023 | Samfundslitteratur
Lederskabelse – Det personlige lederskab 5. udgave er blevet gennemgående revideret, alle kapitler er opdaterede og der er også nye kapitler.Lederskabet er under pres, og der er behov for viden...
search Kig i bogen
27/5 2020 | Samfundslitteratur
Systemisk ledelse 2. udgave giver en grundig indføring i det systemiske teori- og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse. Denne nye udgave...