Asmund W. Born | Samfundslitteratur

Search form

left side

Asmund W. Born

Bøger af forfatteren

- italesættelsen af den offentligt ansatte
13/3 2001 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Bogen belyser udviklingen i perfektioneringen af medarbejderen i den offentlige sektor i Danmark. Tidligere blev forholdet mellem medarbejder og organisation diskuteret på en upersonlig måde med...