Lone Albrecht | Samfundslitteratur

Search form

left side

Lone Albrecht

Bøger af forfatteren

15/8 2005 | Samfundslitteratur
Denne 2. udgave er tænkt som en introduktion for BA-studerende til nogle af tekstanalysens mest basale komponenter: - Sprogfunktioner- Komposition- Mening- Kohæsion - Teksttyper. Samtidig fungerer...