Helge Tetzschner | Samfundslitteratur

Search form

left side

Helge Tetzschner

Bøger af forfatteren

- prejektledelse og innovation
25/8 2006 | Samfundslitteratur
Forfatterne introducerer til Kubuskonceptet, der dels er et undervisningssystem i innovationsledelse, og dels en metode til ledelse og organisering af arbejdet i de tidlige vidensopbyggende faser af...
- model III
7/9 2004 | Samfundslitteratur
Fra jobtager til jobmager - model III, erhvervsinnovation handler om realisering af menneskelige potentialer. Forfatternes målsætning med bogen er at gøre den enkelte i stand til - i et tværfagligt...