Per Vejrup-Hansen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Per Vejrup-Hansen
Per Vejrup-Hansen er cand.polit. og lektor ved Copenhagen Business School (CBS), Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. Han har tidligere været ansat i Danmarks Statistik og i Socialforskningsinstituttet, og han foretog konstruktionen af IDA-databasen. Han forsker i arbejdsmarkeds- og uddannelsesøkonomi.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
1/10 2013 | Samfundslitteratur
Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office). Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan...
search Kig i bogen
How to Organize Data
18/7 2013 | Samfundslitteratur
This booklet is a handbook on statistical software, not on statistical theory and methodology as such. The focus is on how to create input for Excel s statistical functions and data analyses when...
search Kig i bogen
18/7 2013 | Samfundslitteratur
Praktisk statistik er en gennemarbejdet og pædagogisk indføring til de grundlæggende statistiske metoder og principper - illustreret med eksempler og suppleret med opgaver. Bogen dækker en række...