Inge Baaring | Samfundslitteratur

Search form

left side

Inge Baaring

Bøger af forfatteren

- hvor og hvordan
5/2 2001 | Samfundslitteratur
Tolkning beskriver tolkeformerne konsekutiv og simultantolkning og skitserer den proces, der ligger til grund for afviklingen af forskellige tolkesituationer, fx konferencetolkning, tolkning af...