Peter Stray Jørgensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Peter Stray Jørgensen

Bøger af forfatteren

- en læreRbog
22/9 1999 | Samfundslitteratur
Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en lærerbog er nyeste bind i serien Universiteter i udvikling. Bogen viser, hvordan lærere gør de studerende bedre til at skrive selvstændige opgaver...
- lærerens bog
Bacheloropgaven i læreruddannelsen er et forslag til, hvordan du som seminarielærer kan arbejde med vejledning og vurdering af lærerbacheloropgaven.De vigtigste emner som tages op, er:-...
Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis giver konkrete råd til og retningslinjer for den type eksaminer, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:- Synopsiseksamener - Forsvar...