Eva Sørensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Eva Sørensen

Bøger af forfatteren

- fra government til governance
2/2 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Verden bliver stadig mere kompleks, fragmenteret og mangfoldig, og muligheden for at styre samfundet fra et enkelt ophøjet centrum synes i stigende grad at fortabe sig. Effektiv styring kræver derfor...