Flemming Cumberland | Samfundslitteratur

Search form

left side

Flemming Cumberland

Bøger af forfatteren

Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv
9/8 2022 | Samfundslitteratur
Beslutning om valg af indtrængningsstrategi er et centralt strategisk område for enhver virksomhed, som ønsker at markedsføre sine produkter eller serviceydelser på internationale aftagermarkeder....
9/8 2022 | Samfundslitteratur
Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser.Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger...
- informationssøgninger, internationale cases, nationale cases
4/9 2003 | Samfundslitteratur
Marketing casesamling rummer 50 cases, der præsenterer mange nye, anderledes og varierende indfaldsvinkler til marketing - både nationalt og internationalt. Brug af bogens cases styrker evnen til at...
25/10 1999 | Samfundslitteratur
Denne casesamling er specielt udarbejdet med henblik på at opfylde den nye HA-reforms hovedprincipper, bl.a.:- At der via cases og øvelser sikres en tæt kobling mellem teori og praksis- At der i...