Per Fibæk Laursen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Per Fibæk Laursen

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- en kritisk introduktion
1/12 2017 | Samfundslitteratur
Uddannelsesvidenskab er en tværfaglig videnskabelig disciplin, der søger at forstå uddannelse i spændet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Dette indebærer, at den, der arbejder med...
9/11 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Hvor man tidligere typisk forbandt professioner med læger, tandlæger, advokater o. lign., har ikke mindst de nye professionsbachelorer fra især social-, sundheds- og uddannelsessektoren været...
- introduktion, diskussion, kritik
24/6 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Howard Gardners teori om de mange intelligenser har påvirket synet på børns udviklingsmuligheder i skolen og i børneinstitutioner verden over. Det er i dag en selvfølge i de pædagogiske miljøer, at...
8/10 1998 | Samfundslitteratur
Dette femte bind i serien Universiteter i udvikling søger gennem bidrag fra forskellige undervisere at give et billede af undervisningen på humaniora. Fælles for bidragsyderne er, at de alle på...