Louise Phillips | Samfundslitteratur

Search form

left side

Louise Phillips

Bøger af forfatteren

22/2 1999 | Samfundslitteratur
Med Diskursanalyse som teori og metode gives for første gang en introduktion til den socialkonstruktionistiske diskursanalyse på dansk.Forfatterne kortlægger diskursanalysens videnskabsteoretiske...