Ib Bondebjerg | Samfundslitteratur

Search form

left side

jbondebjerg@gmail.com's picture
Ib Bondebjerg
Ib Bondebjerg (f. 1947) er professor emeritus i film og medievidenskab ved Institut for Medier, Erkendelse og formidling, Købehavns Universitet. Han har bidraget til Gyldendals store encyklopædi med artikler om film og tv, til "Dansk Mediehistorie" og til Kommunikationsleksikon. Han er oprindelig uddannet i dansk og litteraturvidenskab og var frem til 1988 ansat ved Institut for Nordisk Filologi på KU, i denne periode var han bl.a. medforfatter til "Dansk litteraturhistorie 1-9 (1984-85). Han har skrevet om dansk og skandinavisk film, Europæisk tv-historie og mediekultur, og i høj grad om dokumentarisme. Bøger på dansk omfatter bl.a. "Filmen og det moderne. Filmgenrer og filmkultur i Danmark 1940-1972" (2005), "Dansk Film 1972-1997 (1997, hovedredaktør og bidragyder), "Virkelighedens fortællinger. Den danske TV-dokumentarismes historie" (2008), "Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm" (2012). Han er medredaktør af det engelske forlag Palgrave MacMillans bogserie "Palgrave European Film and Media Culture." Har har udgivet flere bøger på engelsk, bl.a. "European Culture and the Media (2004, medredaktør), "Media, Democracy and European Culture (2008, medredaktør og bidragyder), "Engaging With Reality. Documentary and Globalisation" (2014), "European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life" (2015, med-redaktør og bidragyder) og "Transnational European Television Drama: Production, Genres and Audiences (2017).

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
5/10 2017 | Samfundslitteratur
DANSK FILM OG KULTUREL GLOBALISERING beskriver og analyserer den globalisering af det danske samfund, som er sket siden 1970'erne, med særlig vægt på de konflikter, kulturmøder og globale...
search Kig i bogen
25/8 2016 | Samfundslitteratur
Fra begyndelsen af 1990'erne skete der dybtgående og langsigtede forandringer af mediernes placering i det danske samfund. Internettet e-mail, web, sociale medier og i stigende grad mobile tjenester...
- sampak
15/2 2012 | Samfundslitteratur
search Kig i bogen
Den moderne danske dokumentarfilm
3/2 2012 | Samfundslitteratur
Virkelighedsbilleder er den første samlede fremstilling af den danske dokumentarfilms historie med vægt på perioden efter 1960, men med bredt historisk perspektiv til både den tidlige danske og...
Den danske tv-dokumentarismes historie
8/2 2008 | Samfundslitteratur
Virkelighedens fortællinger er den første bog om den danske tv-dokumentarismes historie.Ib Bondebjerg skriver i bogens indledning om "danskernes virkelighed spejlet gennem tv-dokumentarismen i den...