Gerd Christensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Gerd Christensen

Bøger af forfatteren

- det pædagogiske subjekts historie
31/3 2008 | Samfundslitteratur
Individ og diciplinering er en analyse af den danske, pædagogiske diskurs igennem det 20. og starten af det 21. århundrede - en diskurs som har været påvirket af såvel forskellige psykologiske...
- kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis
29/6 2005 | Roskilde Universitetsforlag
I bogen præsenteres en række kvalitative og kvantitative metodiske tilgange til empirisk forskning inden for det socialpsykologiske og sociologisk-pædagogiske område. De enkelte metoder beskrives af...
- bevidsthedsforskning i det 21. århundrede
Efter at have været et tabubelagt emne igennem en årrække, er subjektiviteten atter tilbage på den videnskabelige og filosofiske dagsorden. Det skyldes ikke mindst, at der i stigende grad nu hersker...