Britta Hørdam | Samfundslitteratur

Search form

left side

Britta Hørdam

Bøger af forfatteren

- i et folkesundhedsperspektiv
26/10 2004 | Samfundslitteratur
Humanernæring i praksis præsenterer læseren for en række redskaber, som - ud fra den nyeste evidensbaserede viden på området - gør det muligt at identificere og analysere ernæringsproblemer hos...
1/9 2003 | Samfundslitteratur
Folkesundhed handler om emner som epidemiologi, sundhedsstatus i befolkningen, folkesundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, almen forebyggelse, specifik sygdomsforebyggelse, levevilkår samt...
- til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser
22/8 2003 | Samfundslitteratur
Kompendium i pædagogik er sammensat af eksisterende kapitler fra pædagogiske lærebøger samt nye artikler.Kompendiet dækker de basale krav til den obligatoriske viden, der arbejdes med af kommende...