Lars Gjøl Christensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Lars Gjøl Christensen

Bøger af forfatteren

- teori og praksis
3/4 2003 | Biofolia
Uanset de mange nye tekniske muligheder er det stadig de grundlæggende avlsprincipper der er fundamentet i forædlingarbejdet. Bogen gennemgår disse grundlæggende avlsprincipper. Det teoretiske...