Bjarne Wahlgren | Samfundslitteratur

Search form

left side

Bjarne Wahlgren

Bøger af forfatteren

- kompetenceudvikling i arbejdslivet
13/12 2002 | Samfundslitteratur
Refleksion og læring behandler spørgsmålet om, hvordan vi lærer gennem erfaringer. I bogen stilles spørgsmålet mere specifikt i forhold til den læring, som foregår i arbejdslivet. Med udgangspunkt i...