Morten Knudsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Morten Knudsen

Bøger af forfatteren

- systemteoretiske analyser
16/6 2003 | Samfundslitteratur
Organisationsforskningen har de senere år beskæftiget sig med kommunikation som ét aspekt blandt andre, men denne bog går mere radikalt til værks. Bogens udgangspunkt er, at organisationer kun er...