Silan Celik Harmankaya | Samfundslitteratur

Search form

left side

Silan Celik Harmankaya

Bøger af forfatteren

5/2 2015 | Kompendieforlaget
Nærværende kompendium er udarbejdet som et supplement til pensum i faget Praktisk aftaleret på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet giver et overblik over...