Michael Søgaard Jørgensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

msjo@plan.aau.dk's picture
Michael Søgaard Jørgensen
Lektor i bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling

Bøger af forfatteren

1/2 2012 | Roskilde Universitetsforlag
Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse som den kommer til udtryk gennem mobilitet, politik og...