Christina Resende de Paiva | Samfundslitteratur

Search form

left side

Christina Resende de Paiva

Bøger af forfatteren

30/1 2018 | Kompendieforlaget
Dette kompendium har til formål at skabe overblik over faget patologi. De indledende kapitler omhandler den almene patologi, mens bogens resterende kapitler gennemgår den kliniske patologi inden for...