Andreas Liebmann | Samfundslitteratur

Search form

left side

Andreas Liebmann

Bøger af forfatteren

21/2 2014 | Kompendieforlaget
Dette kompendium indeholder en overskuelig sammenfatning af Jens Elo Rytters bog Individets grundlæggende rettigheder med selv samme inddeling af over- og underkapitler som lærebogen. Den...