Helle Rørbech | Samfundslitteratur

Search form

left side

Helle Rørbech

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Kultur og identitet i klasserummet
3/10 2016 | Samfundslitteratur
Hvordan kan undervisningen i grundskolen funderes i en dynamisk og kompleks forståelse af kultur og identitet? Mellem tekster stiller et aktuelt almendidaktisk spørgsmål og undersøger det med...