Jøren Ullits Olai Nielsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Jøren Ullits Olai Nielsen

Bøger af forfatteren

Husk nu
11/3 2014 | Kompendieforlaget
Hvordan lærer du at huske meget inden for kort tid? Traditionelle husketeknikker kommer til kort, når der skal huskes meget inden for kort tid. At tænke visuelt udvikler din evne til at huske meget,...
18/1 2013 | Kompendieforlaget
Kompendiet er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter.  Udover...