Hadil El-Jamal | Samfundslitteratur

Search form

left side

Hadil El-Jamal

Bøger af forfatteren

20/9 2023 | Kompendieforlaget
Kompendium i Entrepriseret støtter undervisningen og forberedelsen til eksamen i faget “Entrepriseret” på de juridiske kandidatuddannelser.Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant...