Klaus Nørby Jakobsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Klaus Nørby Jakobsen

Bøger af forfatteren

Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv
9/8 2022 | Samfundslitteratur
Beslutning om valg af indtrængningsstrategi er et centralt strategisk område for enhver virksomhed, som ønsker at markedsføre sine produkter eller serviceydelser på internationale aftagermarkeder....
9/8 2022 | Samfundslitteratur
Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser.Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger...